Резолюція інформаційної секції V Всесвітнього форуму українців

Розділ: Заходи, Резолюції 5 форуму

Українство за останні півтора століття пережило 4 хвилі еміграції зі своїх автохтонних земель. Мільйони українських сімей були змушені шукати кращого життя на чужині.  Це було зумовлено поєднанням як соціально-економічних, так і політичних чинників. Більшість тих українців, хто емігрував за кордон, доклали всіх зусиль, аби не втратити мовно-культурний зв’язок із Україною. В умовах бездержавності та тоталітарного гніту саме українська діаспора стала одним із ключових чинників збереження української мови, традицій, історичної свідомості. Ті люди робили все можливе, аби передати українську ідентичність своїм нащадкам.

Здобуття української Незалежності стало переломним моментом в житті нашої нації. Після віків поневірянь і кровопролитної боротьби було відновлено Українську державу. Українці всього світу відчули надію і віру в існування національної, демократичної, економічно потужної та соціально справедливої України.

На жаль, збереження позицій старої радянської номенклатури, утвердження олігархічного режиму, корупція, а також відсутність консенсусу щодо зовнішньополітичної стратегії не дають можливість розбудувати українську національну державу.

Змушені констатувати, що за останні півтора роки ситуація погіршилась. Влада фактично відійшла від мети розбудови національної держави, посилилися антиукраїнські настрої. Відбувається планомірний наступ на українську мову, національну історію, культуру і традиції. Демократія, права і свободи людини, свобода слова в Україні чим далі, тим потужніше зазнають утисків. Діаспора не відчуває допомоги з боку української держави, зокрема припинилися програма підтримки закордонного українства і надання державних стипендій для іноземних студентів українського походження. Ми – рішуче виступаємо проти цього!

Подальший розвиток Української держави неможливий без консолідації всього українства. Як громадяни України, так і діаспоряни мають об’єднати зусилля навколо захисту України від повернення у трагічне окупаційне минуле та побудови гідного майбутнього.

У час, коли світ стає все тіснішим і ближчим, обставини вимагають налагодження міцнішого контакту між нами. Сучасні засоби комунікації як ніколи дають можливість діаспорі стати ретрансляторами в Україну найкращих світових демократичних здобутків. Разом з тим, українське суспільство спільно із діаспорою мають посилити і зворотній контакт для популяризації України у світі.

Виходячи із вищенаведеного, ми – учасники Молодіжної секції V Всесвітнього форуму українців,

-       Усвідомлюючи відповідальність українців світу перед українським народом та державою;

-       Розуміючи причини і наслідки нинішнього стану справ в Україні та українства за кордоном;

-       Ставлячи за мету подальший розвиток України як національної держави.

 

Закликаємо Президента України та Кабінет Міністрів України: 

-       Здійснювати внутрішню та зовнішню політику відповідно до національних інтересів України;

-       Стати на шлях дотримання українського законодавства та загальноприйнятих прав і свобод;

-       Активізувати співпрацю з українською діаспорою;

-       Створити центральний орган виконавчої влади з питань закордонного українства;

-       Розробити і прийняти загальнодержавну програму повернення та адаптації закордонних українців в Україну;

-       Надати загальнодержавну організаційну і фінансову підтримку популяризації української мови, культури у світі, розвитку україністики;

-       Запровадити дієву підтримку українськими дипломатичними відомствами українців – громадян інших держав, в тому числі щодо збереження національної ідентичності українців у місцях їх компактного проживання;

-       Надати можливість молоді української діаспори навчатись в українських ВНЗ за спеціальними квотами;

-       Створити україномовний телевізійний канал сучасної української музики для трансляції за кордон.

Учасники Молодіжної секції V Всесвітнього форуму українців, проаналізувавши проблеми та здобутки своєї роботи, ухвалили наступне:

-       У зв’язку зі стрімким розвитком новітніх технологій створити мережу зв’язку між українською молоддю діаспори, базу адрес і різних комунікаційних можливостей (інформативна інтернет-сторінка, блог, форум тощо) та інформувати українську молодь діаспори про заходи, які відбуваються.

-       Підготувати для потреб української молоді діаспори інформацію щодо наявних веб-ресурсів про українську літературу, музику, фільми та інші культурні ініціативи.

-       Проводити щорічні зустрічі-конференції української молоді в діаспорі, налагодити регулярні контакти з українськими державними органами і громадськими організаціями, які займаються проблемами української молоді діаспори.

-        Створити веб-портал української молоді діаспори.

-        Залучати українську молодь діаспори до освітніх, виховних, культурних та наукових програм (таборів, семінарів тощо) в Україні;

-      Рекомендувати молодіжним організаціям діаспори підготувати та підписати договори про співпрацю для подальшої діяльності на правах партнерських організацій у різних проектах, фінансованих з міжнародних фондів.

-        Готуватись тим, хто живе в Україні, і тим, хто бажає повернутись до цієї держави, до активної участі в політичному житті України для того, щоб її трансформувати на вільну, заможну, соціально-справедливу державу.

 

Звертаємось до УВКР, СКУ та ЄКУ з пропозицією поставити питання перед урядом України, а зокрема перед Міністерством освіти та науки, молоді та спорту, щодо підготовки та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України комплексної програми «Молодь діаспори», яка б допомагала в розвитку молоді української діаспори.

 

Рекомендуємо УВКР:

-        Створити молодіжний напрямок при УВКР.

-        Звернутися до Міністерства закордонних справ України із пропозицією відкрити курси української мови та історії України при Посольствах та Консульствах України за кордоном у співпраці з організаціями діаспори.

-        Звернутися до Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників, Товариства «Просвіта» щодо надання сучасної художньої літератури для потреб української молоді діаспори.

-        Розглянути можливість щодо проведення літературних, художніх і культурно-мистецьких конкурсів та спортивних змагань серед української молоді діаспори.

Голова секції – Іван Крулько

Секретар – Олексій Захарченко

 

Ухвалено на V Всесвітньому Форумі українців

21.08.2011 р.

 

Рахунок УВКР для благодійних внесків

Одержувач: Українська Всесвітня Координаційна Рада, Код ЄДРПОУ 19357222; Рахунки: 26008114153001 (укр. гривня) 26007114153002 (долар США) 26006114153003 (Євро) 26005114153004 (фунт стерлінгів); Банк одержувача: ПАТ «Банк «Київська Русь»; МФО 319092;

Архів

Завантажити усі матеріали зі старого сайту УВКР


Резолюції

Переглянути текст резолюції V Всесвітнього форуму українців


Контакти

01004, Київ, вул.Антоновича 3-б, тел. 287-22-41