УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


АНАЛІТИКА
Український Історичний Клуб м.Москви - 10 років активної громадської праці (1995-2005)
2005-05-03
 

Український Історичний Клуб (УІК), як українознавчий осередок в  Росії, організувався 8 квітня 1995 року в українському відділі міської бібліотеки № 147 міста Москви. Ініціатором, організатором та першим головою УІК став випускник Прикарпатського університету, учень провідного в Україні та світі науковця і дослідника української історії, академіка АН України, В.В. Грабовецького (учень академіка І.П.Крип’якевича з школи М.С.Грушевського) - В.С.Ідзьо, який зараз працює у Москві ректором, професором Українського Університету. Напрацьовані й перейняті під час навчання і співпраці під керівництвом доктора історичних наук, професора В.В.Грабовецького навики по організації українознавчих закладів були використані при створенні Українського Історичного Клубу в Росії. На своєму першому засіданні організаційне ядро уклало Статут Клубу, вибрало Голову УІК і Раду.  Таким чином УІК на своєму першому засіданні, яке було організоване на високому професійному рівні завдяки В.С.Ідзьо і Б.О.Тимощуком, розпочав свою діяльність. Згідно пунктів Статуту - УІК добровільна організація шанувальників української історії, культури і літератури, яка входить в Об'єднання Українців Росії (ОУР) залишаючись при цьому незалежною Організацією, керівництво якого обирається на засіданні членів Ради Клубу терміном на 5 років. УІК не являється політичною організацією і ставить за мету українознавчу діяльність в галузі української історії, української літератури, мови та української культури. Кожен член УІК зобов'язаний брати активну участь у роботі Клубу в його українознавчій,  науково-освітній організаційній та міжнародній діяльності, вносити посильну матеріальну допомогу у підтримці заходів, що їх проводить Рада Клубу, зокрема у виданні друкованих органів УІК "Українського Історичного Альманаху в Росії", "Наукового Вісника УІК". Потреба присутності УІК у російськім культурнім і науковім середовищі визріла давно, адже у Москві і РФ у її наукових, освітніх центрах, університетах та Російській Академії Наук зосереджені чималі наукові сили, що давно займаються проблемами слов'янських народів і українського зокрема, це наприклад доктор історичних наук, ведучий фахівець Інституту Археології РАН Б.О.Тимощук, в доробку якого є такі наукові праці: "Давні слов'яни на Дністрі", "Слов'яни Північної Буковини V-IX ст.", "Давньоруська Буковина". На першому засіданні доктор Б.О. Тимощук за участю В.С.Ідзьо виступив з доповіддю "Язическі святилища давніх слов'ян". В грудні 1995 року у  Посольстві України у РФ УІК провів презентацію його книги "Східні слов'яни від общини до міст", яка отримала першу премію РАН в галузі гуманітарних досліджень. На загальних зборах УІК, по рекомендації Голови Клубу В.С. Ідзьо випускник Одеського Педагогічного Інституту доктор історичних наук Б.О. Тимощук був обраний почесним Головою УІК. Основне організаційне ядро УІК теж складають історики професіонали які у різний час і у різних країнах закінчували історичні факультети університетів і інститутів. Заступником по міжнародних зв'язках був обраний випускник історичного факультету Московського Державного Педагогічного Інституту О.Д. Кісельов, секретарем, син репресованого викладача історії Уманського Педагогічного Інституту О.Г.Храбан. Членами Ради УІК також являються випускники історичних факультетів: В.С.Ідзьо (Прикарпатський Університет), Б.О.Тимощук (Одеський педагогічний інститут),Р.В. Мартинюк (Ростовський Університет), С.М.Сімеряга (Московський Державний Університет), В.М.Кабузан (Московський Державний Університет), П.П.Кононенко (Київський Державний Університет), В.В.Грабовецький (Львівський Державний Університет), Б.Г.Чопик США ( Університет Штату Юта), О.Ю. Котов (Історико-Архівний Інститут м. Москва), В.Я.Головко (Московський Державний Університет), В.Я. Прохоренко (Московський Державний Університет), Ю.Е.Шустова (Львівський Національний Університет), І.Роздобудько (Московський педінститут), А.А.Мануйленко (Московський Державний Університет), ( М.С. Забочень (Московський Державний Університет). О.С. Масикевич (Бухарестський Університет), [В.Г.Сарбей] (Київський Державний університет),  І.В. Малахов (Київський Державний університет), О.Мамай (Московський Державний Університет), П.М. Дуброво (Вороніжський Державний Університет), М.Степанов (Московський Державний Університет), В.С.Артюх (Тульський педагогічний інститут), В.П.Волков (Московський Державний Університет), В.Чорномаз (Владивостоцький університет). Членом Ради УІК був сьогодні покійний завідувач відділу  Інституту Історії НАНУ В.Г.Сарбей. В 2000 році на науковій конференції “Українсько-Російські відносини на зламі тисячоліть”, яку проводив УІК , Клуб Української Інтелігенції Івано-Франківська та  Івано-Франківський осередок НТШ, доктор історичних наук, професор, академік, завідувач кафедрою Історії України Прикарпатського Державногго Університету та історичного відділення НТШ В.В.Грабовецький був обраний Почесним Членом УІК м.Москви. Заступником по організаційній роботі УІК був В. А. Коломацький інженер, юрист В.Л.Скрицький, сьогодні заступником по організаційній роботі УІК є філолог, випускник Харківського Університету, філологічного факультету (українська філологія) Т.С.Петрова. Участь у роботі засідань УІК приймають члени різних українських організацій м.Москви та ОУР. Варто назвати деякі наукові розробки з повідомленнями, про які виступили члени клубу у 1995-1996 роках: 1. Дивосвіт стародавнього населення України згідно з історичними свідченнями Геродота. (О.Д. Онопенко), 2. Повстання Українського народу 1768-1769. (О.Г. Храбан), 3. Етногенез Дністро-Карпатських слов'ян. (В.С. Ідзьо), 4. Українська Церква і її конфесіональні особливості. (В.Шкарубський, о.Валерій священик Греко-Католицької Церкви м. Київ), 5. Репресивні органи царської Росії та СРСР в Україні у XIX-XX ст. (Ю.Ф.Овченко), 6. Освіта в Росії і Україні в XIV-XIX ст. (А.А. Мануйленко), 7. Нові археологічні відкриття в Україні. (Б.О. Тимощук), 8. Українська держава часів короля Данила (В.С. Ідзьо), 9. Українське наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка, його зародження та діяльність (А.А. Мануйленко),  10. Стародавня історія України згідно свідчень Велесової книги (О.Д. Онопенко), 11. Історіографія України (В.Ф. Осауленко), 12. Іконографія гетьмана Мазепи (М.С. Забочень), 13. Берестейська Унія і Петро Могила (В.Шкарубський, о.Валерій священик Греко- Католицької Церкви м.Київ), 14. Галицька держава IX-XIIст.,- етногенез, культура, традиції (В.С.Ідзьо), 15. Зародження московського товариства українців “Cлавутич” і його роль в організації українців в Росії (О.С.Іванченко), 16. Походження українців (Ю.Г. Година), 17. Історія та соціологія У;країни (О.Г. Храбан), 18. М.С.Грушевський - науковий, культурний та державний діяч (Владика Адріан. Архієпископ Української Православної Церкви м.Ногінськ), 19. Київська Русь: етногенез, культура традиції (В.С. Ідзьо), 20.Життя і творчість В.Т.Наріжного - попередника М.В. Гоголя (В.Ф. Калмиков), 21. Шипинська земля 12-13 ст. (О.Ф. Масикевич), 22. Фіно-Угри та Київська Русь (В.Ф. Кіселов), 23. Боги слов’ян Київської Русі, Центральної і Східної Європи (А.А. Бічков), 24. Віра Київської Русі (А.А. Вишневський), 25. Писемність слов’ян Київської Русі Центральної та Східної Європи. (А.А. Бичков), 26. Українська діаспора Росії (О.О. Руденко-Десняк), 27. М.С. Грушевський та його історична школа (Б.Г. Чопик), 28. Московські адреси М.С. Грушевського (М.С. Забочень), 29. Вернадський і Україна (В.П. Волков), 30. Кельти і слов’яни, сфера взаємовпливу на етапі формування держави у слов’ян (В.С. Ідзьо). 31. Посольство України і українські організації Москви та Росії. (В.Г. Крикуненко) 32. Вернадський і Грушевський. (В.П. Волков). У продовж  1995-1996 років було проведено 32 засідання Клубу, які були орієнтовані на українську громадськість Москви. На своїх засіданях, що відбуваються не рідше ніж два рази на місяць, члени клубу з допомогою професійних лекторів з'ясовують питання слов'янського етногенезу, виникнення Київської Русі, формування українського, білоруського і російського народів, з'ясовують чисельні проблеми пов'язані з історією, культурою та виникненням української держави, пропагують культурні цінності українського народу, проводять екскурсії по місцях українських першопоселень, і по шевченківських місцях міста Москви. Не вщухає робота Клубу і у 1997 році, який проводив багаточисленні засідання і зустрічі з видатними істориками України та Росії, світу, зокрема, професором Гарвардського університету І.Шевченком, директором архівних надбань Канади, доктором Ю. Болотенком, почесним президентом РАН, академіком-істориком Б.О. Рибаковим, директором Інституту Балканістики і Слов’янознавства В.К. Волковим, Головою ОУР О.О. Руденко- Десняком, завідувачем українського відділу Інституту Слов’янознавства Л.Є. Горизонтовим, директором Українського науково-дослідного Інституту, що при Гарвардському університеті Романом Шпорлюком . Гостем УІК був  відомий в усьому світі скульптор А. Молодожанін, творитель незабутніх пам’ятників Т.Г. Шевченку в Буенос-Айресі (Аргентина), Вішингтоні (США), пам’ятника св. Володимира у Лондоні, гостем УІК був довголітній політвязень радянської імперії Іван  Кандиба, засновник газети “Нескорена Нація”, та інші наукові та культурні діячі України, Росії, світу. Визначною подією у житті УІК є його реєстрація, як регіональної громадської організації м.Москви (св.№7571), яку провів Голова УІК В.С. Ідзьо. УІК приймає участь в різних громадських заходах, зокрема Голова УІК був делегатом від УІК на  ІІ конгресі Об’єднання українців Росії,  що проходив у Москві  у жовтні 1997р., як Член Ради ОУР був учасником зустрічі української діаспори з президентом України Леонідом Кучмою УІК у продовж 1995-1997 років проводив спільні заходи із такими українськими організаціями: УІК прийняв участь у святкуванні Дня Незалежності України, який проводив  Культурний Центр України в РФ, УІК проводить і співпрацює з Культурним Центром України в Москві, Посольством України в РФ, Українською бібліотекою м.Москви, на базі якої проводить свої засідання. УІК активно сьогодні проводить роботу по розбудові Українського Університету. УІК в 1997 році проведена перша міжнародна конференція в Москві “Українська діаспора Росії”, яка поклала початок консолідації українських науковців в Росії. Вершиною діяльності УІК в 1997 році була подяка президента України Леоніда Кучми, Посольства України в РФ за  відкриття українських старожитностей в російських архівах і книгозбірнях, які для українського народу здавалось ось уже були втрачені. Активно працював УІК і в 1998 році. Власне в цей час в роботу УІК включились чільні україністи м. Москви, України, Росії, Світу. Слід відмітити такі основні заходи: 1.Презентація документального фільму по матеріалах І міжнародної конференції “Українська діаспора Росії”.2. Зустріч з Головою ОУР О.Руденко-Десняком, який виступив перед УІК з проблемною доповіддю “ Українська діаспора Росії на передодні ІІ Конгресу ОУР”. 3.Зустріч з академіком-істориком Б.О.Рибаковим “Етногенез стародавніх слов’ян”.4. Зустріч УІК з льотчиком-космонавтом П.Р.Поповичем по питаннях роботи ОУР і розбудови в Росії української вищої освіти. 5. Зустріч з дочкою визначного українського мовознавця П. Плюща, М.Плющ, яка виступила з доповіддю “ Українська інтелігенція в 50-70 роках”. 6. Зустріч з радником з питань науки і культури посольства України в РФ Ю.О.Сердюком “Українська культура за межами України”. 8.Зустріч з заступником голови торгово-економічної місії посольства України в РФ О.Я.Бомбою “Україно-російські торгово-економічні зв’язки - перспективи розвитку”. 9.Є.К.Дейч “А.Жуковський- український академік у Франції (Доповідь про роботу НТШ у Європі”).10. 9 березня УІК провів вечір присвячений Т.Г. Шевченку. У програмі: 1. Виступ почесного члена УІК М.С.Забочня “Кобзарі Т.Г.Шевченка”, 2.Виступ народно-хорової капели під керівництвом В.Скопенко.3.Виступ гостя УІК директора Українського Інституту при Гарвардському університеті Романа Шпорлюка “ Українська діаспора Америки”. 11.Зустріч з завідувачем кафедри Південно-Західних слов’ян Г.Ф.Матвєєвим. 12. Зустріч з науковим співробітником Інституту Археології НАНУ Ю.О. Шиловим “Індоєвропейці Дніпра”.13.Зустріч з доктором  історичних наук, професором інституту Історії РАН В.М.Кабузаном “Українці в Світі”.14.Доповідь почесного Члена УІК, професора О.С.Масикевича “Соломія Крушельницька-очима іноземної преси”.15. Вшанування заступника голови УІК О.Я.Головка з 80-ти літтям. Звіт О.Я. Головка про поїздку в Відень і Лондон і зустріч з українською громадськістю Австрії і Великобританії.О.Я.Головко “ Запоріжська Січ на поч. XVIII ст. і кошовий Кость Гордієнко”. 16. Зустріч з професором інституту історії РАН О.О.Бичковим “Історія України. Початкові віки: культура, язичництво, писемність”. Зустріч з науковим співробітником Інституту слов’янознавства і балканістики І.В. Міхутіною “ Українське питання в Росії на початку ХХ ст.”. 17. Зустріч з доктором історичних наук, професором РДГУ Є.О.Саніним “ Українські гетьмани після Богдана Хмельницького”. 18. Зустріч з Головою УІК, ректором Українського Історико-Філологічного Інституту, професором В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб (1995-1998), Український Історико-Філологічний Інститут (1997-1998) - громадські і наукові інституції для задоволення національних , наукових і культурних потрем українців Росії”.19. Зустріч з науковим співробітником Інституту Археології НАНУ Ю.О. Шиловим “Змієві вали, як археологічне джерело”. 20.Творча зустріч з прес-аташе посольства України в РФ. В.А.Козловським “ Українська пресова служба в РФ і українська громадськість Москви та Росії”. 21.В.С.Ідзьо. Запорізьке козацтво, як національна еліта в Українській державі в середині XVII ст. 22. Участь УІК в Балто-словянському святі “Купала”. В цей  же час УІК приймає участь у ряді міжнародних форумах, конференціях. 23.Зокрема Голова УІК Віктор Ідзьо прийняв участь у Міжнародному науковому Конгресі, “125 років НТШ”, 24. Конференції присвяченій “80-ти літтю ЗУНР”, Польсько-українській конференції. 25.В 1998 році УІК провів свою чергову конференцію “Запорожське козацтво в українській історії, культурі і національній самосвідомості” присвячену  300-літтю пам’яті гетьмана П. Дорошенка.Вершиною діяльності УІК в 1998 році було видання двох томів “ Наукового Вісника Українського Історичного Клубу”.

Активно працює УІК і в 1999 році. Слід наголосити, що в 1999 році УІК було проведено цикл лекцій 1.А.А.Мануйленко (Член Ради УІК). Російська поразка в Чеченській війні. А.А.Мануйленко.Незалежна Чеченська Республіка її перспектива стосунків з Україною та Росією.2.Лекції члена УІК В.І.Дудченко. Міжнародна Азбука Вікторід для української діаспори в Росії.3. В.З. Довгань (Віце-президент кіномитців РФ).  “Українське кіно та українські кіномитці в Росії”. 4.УІК взяв участь у читанні лекцій, які проводив Центр україністики і білорусистики МГУ і  український відділ Інституту Слов’янознавства “М.С.Грушевський-політичний, науковий український діяч - національний символ України”.4. УІК заслухав звіт чергового відрядження Голови УІК, ректора УУМ про його відрядження в Україну та Польщу і обговорив заключення договорів в Україні і в Польщі. 5.Провів 23-25 серпня 1999 року в Культурному Центрі України в Москви наукову конференцію “Українське питання в Росії середина XVII- кінець XX ст.” на якій були гостями президент Світового Конгресу Українців п. Аскольд Лозинський, Голова Польсько-Українського Товариства п.А. Байцар, Голова Об'єднання українців Росії О.Руденко-Десняк, Голова Уральскої асоціації українців С.Паняк і другі чисельні гості з Америки, Німеччини, Польщі, України  які ознайомилися з науковою діяльністю УІК. УІК провів з Центром преси і Книги слов’янських народів Варшави в 18-12 жовтня 1999 року наукову конференцію в Варшаві “Річ Посполина: українці, литовці, поляки, росіяни, білоруси”. Загалом роботу Голови УІК за 1998-1999 роки УІК визнав доброю, що дозволило делегувати Голову УІК Віктора Ідзьо делегатом від УІК на Раду Голів Об’єднання Українців Росії з правом доведення роботи УІК за  1995-1999 роки до Об’єднання Українців  Росії та до Об’єднання України Європи.

 Завершив 1999 рік Клуб звітом Голови УІК - " Український Історичний Клуб - 5 років діяльності (1995-2000)", а також доповіддю секретаря УІК , яка була присвячена 275-літтю пам'яті  - "Гетьман України Павло Полуботок".

Активно почав працювати УІК і в 2000 році. 1.Відкрив засідання в 2000 році закордонний член Ради УІК з Америки п. Богдан Чопик, який виступив з доповідю : "Українська діаспора Америки". 2. На Другому засіданні гість УІК  Андрій Окара представив дискусійну тему "Україна в пошуках імперської перспективи. Сучасна українська історіософія та геостратегія". 3. Гість УІК з Івано-Франківська п. В.Єшкелєв, Член Асоціації Українських письменників, виступив з доповіддю "Сучасна українська література, як аспект української культорології". 4.З науковою доповіддю виступив О.Олександр (священник УГКЦ). О.Сімченко.”Українська Греко-Католицька Церква – особливості розвитку УГКЦ в Росії”. 5.Н.В.Нагорний.”Український сепаратизм - в Росії - ідеологія національного росколу - як література, що розпалює мажнаціональну ворожнечу між українцями і росіянами в Росії”. 6.М.С.Забочень.Т.Г.Шевченко и його батьківщина Звенигородщина по відкритках ХІХ-ХХ ст. 7. В.С.Ідзьо “Українська держава в   ХІІІ столітті”- презентація монографії. 8. О.О.Григорович.” Українська діаспора Росїї і її взаємовідносини з російською владою”. 9. Ю.Г.Кононенко.”Розвиток української бібліотечної справи в Москві”. 10.Л.В.Поліщук.” Валер’ян Поліщук і українська інтелігенція в 20-30 роках ХХ століття”. 11.Є.Є.Ширяєв.”Міжнародна Академія Євразії (МАЄ) і її діяльність в ХХІ столітті”. Вступ УІК асоційованим членом в МАЄ. 12.О.Г.Храбан.” Питання сепаратизму”. 13.В.З.Довгань.”Українська кіноматографія в СРСР та сучасній Росії”. 14.Г.Ф.Матвеєв.” Україна.  Росія. Польша.  Істория, культура”.15.М.Дмітрієв.”Сучаний стан вивчення проблеми генезису Брестської унії”. 16.А.Міхутіна. ”М.Грушевський в Росії 1905-1917 роках”. 17.Л.Горизонтов.” Перспектива розвитку слов’янознавства. Український відділ Інституту історії слов’янознавства, його діяльність”.18.І.Б.Голуб.”Мій батько-Антоненко-Давидович”. 19.Т.Дудко.”О.Довженко - українець в Москві, його роль і діяльність”. 20.П.П.Кононенко. ”Українознавство в країнах СНД та зокрема в РФ”. 21.Презентація наукової праці М.Забочня “Україна в почтових листівках”. 22.В.Гаюк.”Андрій Шептицький – його діяльність в Росії”. 23.Презентація монографії В.С.Ідзьо “Українська держава в ХІІІ ст”. 7-9 квітня 2000 року УІК провів IV Міжнародну конференцію “ Українська діаспора Росії”, яка була присвячена 5-ти літтю УІК і у якій прийняли участь 74 учасники з Росії, Україн, Чехії, Польщі, Білорусі. Визначними гостями  Конференції були :закордонний член Ради УІК, директор Інституту Українознавства (Київ) П.П.Кононенко, довголітній політв’язень радянської імперії, засновник газети “Нескорена Нація” Іван Кандиба, директор музею релігії ( м.Львів) В.Гаюк, академік М.Сіміряга, академік, президент Міжнародної Академії Євразії Є.Є.Ширяєв, Голова українського товарисва “Берестейщина” В.Петрукевич, голова товарисва “Вербиченька” ( Республіка Татарстан) Є.Савенко, А.Парубій (СНПУ), Голова Об’єднання українців Росії О.О.Руденко-Десняк, Радник по питаннях діаспори Посольсва України в Р.Ф. О.М.Дарибогова, директор Культурного Центру України в РФ  М.П.Сергієнко і багато других науковців та громадських діячів. В плані конфереції було заявлено 74 доповідачі. 20-22 травня 2000 року УІК разом з Клубом української Інтелігенції ім. Богдана Лепкого (м.Івано-Франківськ) та Івано-Франківським осередком НТШ провів наукову конференцію “Українсько-Російські відносини на зламі тисячоліть”. Ця конференція притягнула до себе широке коло науковців з України: Київ, Харків,  Львів, Тернопіль, Крим: Сімферополь, Керчь, Івано-Франківськ, Росії (Москва).  В конференції взали участь чільні науковці з Івано-Франківських ВУЗів: Прикарпатського Державного Університету, Технічного Університету Нафти і Газу, Івано-Франківського Катихетично-Духовного Інституту УГКЦ, чисельні релігійні, громадсько-політичні, освітні та культурні діячі м. Івано-Франківська та Західно-Українського регіону, предствники російської діаспори в Західно-Українському регіоні. В плані конфереції було заявлено 56 доповідачі. Активно працював УІК в 2001 році. Важливіші теми, які слід відмітити, що розглядалися на його засіданнях: 1.В.Чорномаз.Українська громадськість в Приморському краї. 2.О.Храбан. Міфологія в історії. 3.М.Забочень.Українці в нацистських концтаборах. 4.А.Литвин. Українська громада в Петрозаводську. 5.В.Ідзьо.Король Данило та Україська держава в ХІІІ ст.(відзначення 800-ліття визначного українського державного діяча).6.В.Нагорний. Індоєвропейці території України та Росії.7.О.Десняк. Українці в Росії на передодні ІІІ Світового Конгресу. 8.В.Ідзьо.Перспективи розвитку Українського Університету, як науково-дослідної організаці м.Москви. 9. Презинтація Наукового Вісника Українського Університету. М.2001,т.І. 10.Презентація монографії В.С.Ідзьо”Ранньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність та зародження і становлення християнства на території України”. 11.Гостем УІК була директор літературно-меморіального музею ім.М.Т.Рильського-Ніла Підпала, яка виступила з доповіддю:” Музей М.Т.Рильського, як науково-освітній заклад по розвитку української літератури та мови” (М.Київ). 12.Дочка визначного  українського мовознавця П.Плюща, М.Плющ (М.Москва)-П.Плющ –як український мовознавець.13.В.Ідзьо.ІІІ Конгрес Українців Світу – перспективи розвитку та співпраці української світової діаспори з Українською державою.

 УІК  відзначив   в 2001 році Х-річницю відновлення незалежності Української держави низкою науково-культурних заходів: Так   УІК м.Москви  спільно з Товариством Пам'ятників Історії та Культури м. Львова (Україна) відзначив 800-ліття з дня народження видатного державного діяча України короля України-Русі Данила Галицького науковою конференцією "Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті", яка відбулася 21-23 травня 2001 року в Львові в приміщенні Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Вона проходила під головуванням Голови Українського Історичного Клубу м.Москви, ректора Українського Університету в Москві професора УУМ - Віктора Ідзьо. У конференції взяли участь вчені України, Росії, зокрема міст: Києва, Львова, Москви, Нижнє-Камська (Р.Татарстан), Мурманська, Оренбурга. Конференція завершилась презентацією монографії  В.С.Ідзьо “Українська держава в ХІІІ столітті”. На конференції було заслухано більше 30 наукових доповідей. 7-8 червня 2001 року УІК м.Москви спільно з науково-релігійними організаціями Івано-Франківська (Україна)  провів конференцію  в Івано-Франківську  - "Галицька митрополія і її роль в історочному, культурному та духовному житті Європи", яку присвятив приїзду Святійшого Отця Івана-Павла ІІ, папи Римського в Україну, в зустічі якого УІК  прийняв участь. Конференція пройшла в конференц-залі Kaтeдpaльнoro Coбopy Cвятoro Bocкpeciння (м.Iвaнopaнкiвcьк) .У кoнфepeнцiї взяли yчacть вчeнi Mocкви, Hижнєкaмcькa (Pociйcькa Фeдepaцiя), Пpaги (Чecькa Pecпyблiкa), Iвaнopaнкiвcьк, Львiв (Укpaїнa). Кoнфepeнцiя пройшла під головуванням peктopа, пpoфecop УУM, Гoлoви УIK, Члeна Paди Oб'єднaння yкpaїнцiв Pocії, Пoчecного члeн Укpaїнcькoгo Toвapиcтвa "Bepбичeнькa" (P.Taтapcтaн) - Biктopа Iдзьo.B aдpec кoнфepeнції пpийшли пpивiтaння : вiд гoлoви OУP п. Oлeкcaндpa Pyдeнкaecнякa;Biд гoлoви Acoцiaцiї yкpaїнцiв Уpaлy п.Cтeфaнa Пaнякa; Biд диpeктopa Iнcтититyтy Укpaїнoзнaвcтвa Miнicтepcтвa нayки i ocвiти П.Koнoнeнкa;Biд yкpaїнcькoї дiacпopи в Aмepицi, пpeдcтaвникa УIK в CШA п.· Бoгдaнa Чoпикa; Biд пpeдcтaвникa УIK в Kaнaдi п.· Bacиля Бypтнякa;Biд roлoви Укpaїнcькoї iнiцiaтиви в Чecькiй Pecпyблiцi п.· Лiдiї Paйчинeць;Від Українських жінок Чехії, пані. Марії Прокопів; Biд кaфeдpи icтopiї Укpaїни Пpикapпaтcькoгo yнiвepcитeтy i, зoкpeмa, вiд вчитeля opгaнiзaтopa aкaдeмiкa Boлoдимиpa Гpaбoвeцькoгo; Biд виклaдaцькoгo cклaдy i вiцe-peктopa Iвaнopaнкiвcькoї Teoлoгiчнoї Aкaдeмiї Oлeгa Kacькiвa. Ha кoнфepeнцiї бyлo зacлyxaнo 22 дoпoвiді. В честь Х річниці відновлення незалежності Української держави, в 2001 році була проведена V міжнародна наукова конференція "Українська діаспора в Росії", яка відбулася 15-16 серпня 2001 року в Москві . Організатори, Український Університет в Москві (УУМ), Український Історичний Клуб м. Москви (УІК), за  участю Культурного Центру України в Москві, Об’єднання українців Росії, та сприянням Посольства України в РФ ось уже в п’яте  під головуванням Голови Українського Історичного Клубу м. Москви, ректора, професора з травня 2000 року Українського Університету в Москві  Віктора Святославовича Ідзьо. Ця конференція притягнула до себе широке коло науковців з України: Харків, Миколаїв, Черкаси, Львів, Київ, Полтава, Вінниця, Одеса, Тернопіль, Івано-Франківськ,  Польщі (Ольштинек), Литви (Вільнюс), США (Нью-Джерсі), українські наукові сили з безкрайніх теренів Росії. У конференції взяли участь представники українських громад Республіки Татарстан (Нижньокамськ), Асоціації Українців Уралу (Єкатеринбург), Кубані (Сочі), Української громади Вороненежської області, Курської області, Кольського півострова (Мурманськ), Приморського Краю (Владивосток), Оренбургу, Самари, Республіка Карелія (Петрозаводськ). В адрес конференції прийшли привітання з США від віце-президента Міжнародної Академії Інформатизації, закордонного члена Ради УІК Б.Г.Чопика, від представника УІК в Канаді п. В. Буртняка, від української громадськості США, пані О. Кудряшової-Чопик., від академіка М.Мушинки (Словакія), а також поздоровлення від українських громад з Республіки Башкортостан (Уфа), Республіки Комі (Воркута),  української громади в Республіці Хакасія. У Конференці  взяли участь чільні науковці з провідних наукових установ Москви: Московський державний університет, Московський державний відкритий педагогічний університет, Інституту Історії РАН, Інституту Археології РАН,  а також чільних міжнародних наукових установ: Інститут Українознавства Міністерства науки і освіти (Київ),  Міжнародної Академії Євразії (Москва), Міжнародної Академії Інформатизації (США), Союз Композиторів України (Київ), Шубертівське Товариство в Харкові і багато других.В плані конфереції було заявлено 55 доповідачів. Учасники конференції поклали квіти до памятника Т.Г.Шевченка, побували на території української пам’яки “Мазепині палати”, відвідали Українську церкву міста Москви XVII ст.. На цьому V Міжнародна конференція “Українська діаспора в Росії” присвячена Х-тій річниці відновлення незалежності України завершила свою роботу. 18-10 серпня 2001 р. УІК прийняв участь в Світовому Конгресі Українців, що пройшов в Києві на відзначення Х-ї річниці відновлення незалежності Української держави, на який Голова УІК був запрошений як делегат від РФ. Приємно, що з трибуни Всесвінього Форуму УІК м.Москви було визнано, як одна із найкращих українських організацій в світі і  в РФ зокрема, відзначена робота його голови Віктора Ідзьо. Все це дає стимул на подальшу активну роботу , яку УІК продовжив в 2002 році.

Так 2002 році УІК випустив і провів презентацію VI тому Наукового Вісника УІК, презентацію монографії голови УІК В.Ідзьо «Кельтська цивілізація на території України», продовжив розбудову науково-дослідних відділів Українського Університету м.Москви, провів презентацію І тому. М.2001 та ІІ тому М.2002 “Наукових Вісників Українського Університету”, відзначив Міжнародний жіночий день 8 березня для українських жінок м.Москви лекцією: 1.В.С.Ідзьо”Велика княгиня Анна- володарка України-Русі в ХІІІ ст.”, 2.Взяв участь в покладанні квітів української громадськості, посольства України в РФ 9 березня до пам’ятника Т.Г.Шевченку в Москві. 3.Організував зустріч з директором Міжнародного центру ім.Л.Курбаса, доктором мистецтвознавства, Член-Кором. АМ.України, кавалером ордена ім. Св. кн. Ольги п.Н.Корнієнко: .Н.Корнієнко.Українське мистецтво та Міжнародинй Центр культури ім.Л.Курбаса. 3.Провів зустріч з Головою ОУР О.Руденоком-Десняком про питаннях організації ІІІ Форуму ОУР. 4. Провів зустріч з закордонним Членом Ради УУМ та УІК , віце-президентом Міжнародної Академії Інформатизації докт., проф. Б.Г.Чопик.(США), який виступив з лекцією: Б.Г.Чопик.”Українська освіта та наука на прикладі українських громад Америки та Канади”. 5. Провів зустріч з завідувачем технічного відділу УУМ В.І.Дудченко.”Українська діаспора в Росії через призму технічних засобів”. 6. УІК прийняв  участь в Російсько-Українському Форумі  МЗС, де висловив свої   проханнядо та побажання до МЗС обох країн по питаннях фінансування УУМ та УІК. 7.Прийняв участь в презинтації в Москві члена ОУР, Української громади в Республіці Башкортостан. 8.Провів зустріч з науковою співробітницею Інституту Слов’янознавства РАН І.В.Міхутіною” Українське питання в Росії”. 9.Зустріч з доктром істор. Наук, провідним науковим співробітноком Інституту Історії РАН В.І.Котовим “Українці в Росії по демографічних джерелах”.10.О.Я.Гордієнко-Головко.”Запорізька Січ і Кость Гордієнко на передодні Полтавської битви”.11. Провів зустріч з Радником по питаннях науки та культури Посольства України в РФ, доктором мистецтвознавства проф. В.І.Рожком “Українська діаспора в Москві та  Росії історія та сьогодення в рік “України в Російській Федерації”.12. УІК відзначив 100 ліття з дня народження учня М.К.Зерова доповіддю І.Л.Теліги ” Мій батько І.Л.Теліга –учень М.К.Зерова, український поет, критик”. 13. М.П.Плющ.”О.Л.Теліга визначний учень М.К.Зерова. До портрету українського літературознавця та інтелігента”. 14.В.А.Нагорний. ”Індоєвропейський конгломерат-як носій української національності і народності”.15. В.М.Кабузан .“ Сучасне українство в Росії на прикладі московської організації українців –Український Історичний Клуб”.16. Є.Є.Ширяєв. “Українська історія по стародавніх картах”.17. Є.Г.Задорожнюк. ”Українська діаспора в Росії в Рік України в Російській Федерації”.18. Л.Є.Горизонтов. “Bідділ Сxіднослов’янських Інституту Слов’янознавства Російської Академії Наук”.19. А.Л.Хорошкевич .“ Взаємовідносини сучасних російських вчених з Українським історичним Клубом м. Москви”. 20. Б.М.Флоря.”Сучасна українська діаспора  у взаємовідносинах з російськими науково-дослідними закладами”. 21.Г.О.Санін. ”Вивчення доби Українського гетьманату сучасними російськими та українськими вченими”. 22. УІК активно  взяв участь 19-21 квітня 2002р.   в ІІІ Форумі Об’єднання ОУР, куди Голова УІК Віктор Ідзьо був обраний делегатом. 23. 24 січня 2002 р. в Києві на Форумі Українознавців Голова УІК В.С.Ідзьо був нагороджений Почесною Нагородою Науково-Дослідного Інституту Українознавства Мінастерства Освіти і Науки України -”За визначні заслуги в розвитку Українознавства, впровадження його в науку, виховання, освіту, культуру і державотворення та зміцнення єдності України і Світового Українства”, що є вагомим доробком УІК в “Рік України в Російській Федерації”.  Визначними гостями  УІК в 2002 році були Голова Українського товариства Кобзар В.Дорошенко (Республіка Башкортостан). Виступив з темою ”Українці в Республіці Башкортостан”; Заступник голови Союзу Українок Башкирії” Т.Нікітіна-Коваленко. Виступила з темою  “Українські жінки в Башкірії історія і сьогодення”. Визначними гостями від західної діаспори в 2002 році були: президент Світового Конгресу Українців Аскольд Лозинський, який виступив з темою “Світовий Конгрес українців на передодні   VII Форуму СКУ”, та заступник голови Об’єднання українців Польщі Генріх Колодій, який виступив з темою “Українські історики Польщі в історичних дискусіях по питаннях української діаспори в Польщі”-  та  інші.

В 2002 році УІК  прововів ІІ Міжнародні конференції: 1.Кельтська цивілізація на території України (Львів 21-22 травня 2002 р.) - на якій вперше, з наукової точки зору поставив проблему вивчення кельтських старожитностей в Україні. На конференції проведено презентацію монографії В.С.Ідзьо”Кельтська цивілізація на території України”. В конференції прийняли участь науковці з Росії, України, Польщі, Франції, 2.Українсько-Російські відносини на зламі тисячоліть. (Івано-Франківськ 5-6 червня 2002 р.), - в конференції взяли учсть науковці з України та Росії. На конференції презентувалась монографія Віктора Ідзьо “Українська діаспора в Росії – українсько-російські взаємовідносини: історія, наука , релігія". 3  УІК провів 28-29 листопада 2002р. традиційну наукову конференцію в Москві – “Українська діаспора в Росії”, в якій взяли учсть вчені з Росії, України, Польщі, Литви, США, на якій ректора УУМ, професора В.С.Ідзьо було обрано членом-кореспондентом Міжнародної Академії Наук Євразії. Головними гостями конференції були: віце-презедент РАН, академік, А.І.Савін (Москва), директор інституту Українознавства, академік П.П.Кононенко (Київ), президент Міжнародної Академії Євразії, академік, Є.Є.Ширяєв, (Москва-Париж), віце-презедент Міжнародної академії інформатизації, професор Б.Г.Чопик (Ню-Джерсі, США), головний радник, надзвичайний і повноважений посланник України, С.Ю.Лазебник (Київ), радник–посланник посольства України в РФ, доктор філософських наук, професор Г.Ф.Хорунжий (Київ), директор КЦУ доктор історичних наук В.Ю.Мельниченко (Київ), доктор історичних наук, провідний науковий співробітник інституту історі РАН В.М.Кабузан (Москва), голова ОУР О.Руденко-Десняк (Москва), голова правління Товариства “Знання” та ректор Університету Сучасних знань В.І.Кушерець та інші. В 2002 році УІК прийняв участьв V Міжнародній Асоціації Украністів, що проходила в Україні в Чернівцях, в Міжнародній науково-практичній конференції “Українська освіта ХХІ століття: основні проблеми та напрямки розвитку (українознавчий аспект), що проходила в Києві.

Активно працює УІК і в 2003 році. Так в “Рік Росії в Україні”  УІК провів:1. Зустріч з головою ОУР О.Руденком-Десняком по питаннях організації Ради ОУР та подальшої співпраці. 2. Зустріч з заступнмком директора КЦУ п. Ю.М.Василенком по питаннях співпраці УІК і КЦУ, а також активно проводив наукові засідання на яких активні члени УІК виступали з своїми науковими доповідями:

1.В.С.Ідзьо.”Кельтська цивілізаці на території України”(презентація монографії), 2.Т.С.Петрова.”До питання про лінгвоцид української мови, літератури й культури з боку Російської імперії на початку ХХ ст.”, 3.В.А.Нагорний.” Індоєвропейська культура  на території України”, 4.М.П.Плющ.”Брати Плєвако – державні та громадські діячі в революційній Україні та еміграції”, 5.В.С.Ідзьо.”Український Університет- як науково-дослідний феномен української діаспори”. 5.В.I.Дудченко.”Азбука Вікторід-як основа українознавства”, 6. Отець Олексндр ( священник УГКЦ м.Москви). “Роль українського християнства в розбухові УГКЦ в Москві в Росії”. 7. Л.Г.Чорнодубровський.”Т.Г.Шевченко в Росії”.8.Презентаця кінофільму українських кіноменців Польщі (Перемишль) про перебування в гостях в Об’єднання українців Прольщі Голови Українського Історичного Клубу, ректора Українського Університету м.Москви, члена Ради об’єднання українців Росії” професора Віктора Ідзьо. 9. Презентація VI Тому “Наукового Вісника Українського Історичного Кулубу”. М.2002.10. Пройшло засідання по питанню обговорення випуску VII Тому  “Наукового Вісника Українського Історичного Клубу.М.2003.11. Пройшло засідання по питанню підготовки святкування 10-ти ліття (1995-2003) Українського Історичного Клубу в 2005 році.12.УІК провів вечір  пам’яті  почесного голови д-ра іст. н., професора УУМ Б.О.Тимощука.13.УІК провів вечір пам’яті почесного члена УІК, професора УУМ О.С.Масикевича

В 2003 році  проведено п’ять Міжнародних нукових конференцій: 1.”Українсько-Російські відносини XVII-XXI cт.”Івано-Франківськ 26-27 квітня 2003р. 2.“Король Данило і Українська держава в ХІІІ столітті в історії, культурі, літературі та народному епосі” (750 - літтю коронації присвячується). Львів  5 - 6   травня  2003 р.;3.“Українсько-Російські  відносини на зламі тисячоліть”. м. Сімферополь  20 -21   червня  2003 р.; 4.”Українська держава: історія та перспективи розвитку”.  Львів  25 -  26  вересня  2003 р.;5. “Українська діаспора в Росії”. Москва 27-28 листопада 2003 р. В 2003 році УІК випустив і провів презентації VII та VIII томів Наукового Вісника, що є вагомим доробком УІК в 2003 році, оскільки це в перше УІК випустив в одному році зразу два томи Науковго Вісника. Визначною падією для УІК, як факт його наукових заслуг, є обрання голови УІК, ректора УУМ д.і.н.,проф.Віктора Ідзьо членом президії Світової Наукової Ради Світового Конгресу Українців.

Активно розпочав роботу УІК в 2004 році. Так – 1) в КЦУ України в Москві УІК провів презентацію монографії голови УІК д.і.н., проф.. Віктора Iдзьо “Історія України – точка зору українського історика з Росії”, 2) організував зустріч з закордонним членом УІК з США  д.ф.н, проф. Б.Г.Чопиком, який виступив з доповіддю “Українська діаспора в Америці:Історія, наука, культура”,3) УІК організував презентацію VIII  тому Наукового Вісника УІК в якому сконцентровані матеріали наукової конференції “Українська діаспора в Росії”, яку УІК та УУМ провели в 2003р., 4) організована зустріч о головою ОУР по питаннях розбудови українського науково-культурного життя в Росії., 5) завідував технічним віддідом УУМ проф. Віктор Дудченко виступив з доповіддю:”Завдання і перспективи українськи ЗМІ для задоволення національно-культурних потреб українців в Росії”, 6. Член Ради УІК, проф.. О.Гордієнко-Головко виступив з доповіддю:” Цар Петро І та гетьман Іван Мазепа – історичні взаємовідносини на передодні Полтавської битви”, 7) провели святкування IX річниці заснування УІК, на якій Голова УІК, проф. В.С.Ідзьо виступив з доповіддю “Український Історичний Клуб м.Москви – IX років активної праці”,8) вчений секретар виступив з доповіддю “Біблія Кирило-Мефодіївців”, 9)УІК провів презентацію VIII тому Наукового Вісника УІК в якому в основному сконцентровані наукові праці  по матеріалах наукової конференції “Українсько-російські відносини”, яку УІК пнроводив в Івано-Франківську, 10) В.І.Дудченко виступив з доповіддю:” До проблеми вивчення сучасної української літературної та історичної спадщини”. 11) В.М.Кабузан.Українці в Уральського регіону – сучасна демографічна ситуація.12) В. І. Дудченко. “Загально системна Азбука Вікторід, як засіб для вивчення україністики в Росії”. 13)О.Я.Гордієнко-Головко.Історія української преси в ХХ столітті в час румунської та німецької окупації.14) В.С.Iдзьо. “До історії однієї могили на Закерзонні”( презентація монографії).4) Б.Г.Чопик. “Українска діаспора в США– перспектива розвитку”.15) В.Б.Попов . Галицького Євангелія- невідкладна культурна па’ятка для видання ЮНЕСКО.16) В.С. Ідзьо. Історія України.(презентація монографії).17) Ю.О.Шилов “Індоєвропейці території України” в процесі формування слов’янського етносу”. 18) В.С.Ідзьо “Українська держава в ІХ-ХІІІ столітті”.(презентація монографії). 19) О.Храбан. Сталін готувався захопити Європу. 20) В. Ідзьо . “ Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на териорії України”(презентація монографії). 21) П.М.Дуброво. С.Єфремов як український публіцист.22)І.Я.Сеульський. Українська діаспора і Росії на прикладі становлення розвитку та занепаду українських організацій м.Москви.23)М.Кравченко. Сучаний стан  еліти в історичний час виборів в Україні.24)В.І.Дудченко.Єдність інформаційно-історичного українського простору і “Міжнародна загальносистемна Азбука ВІКТОРІД”.(презентація монографії “Єдність інформаційно-технічного простору і “Міжнародна загальносистемна Азбука ВІКТОРІД”).

                УІК в 2004 році, видав і провів презентації Наукових Вісників, т.ІХ, який присвячений 80-ти літтю вченого секретаря професора О.Г.Храбана і том Х, матеріали якого присвячені 760 літтю Галицького Євангелія.

                Традиційно УІК вшанував Т.Шевченка покладанням квітів 9 березня до його пам’ятника біля ріки Москви.

16-17 квітня 2004 року в Івано-Франківську провів Міжнародну  наукову конференцію “ Галицьке Єванге

ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004