УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


АНАЛІТИКА
Стан і проблеми українського громадського руху в Італії
2007-05-17

 

Стан і проблеми українського громадського руху в Італії

 

  Загальні особливості української громади в Італії:

 – Четверта хвиля трудової міграції фактично є першою хвилею масового виїзду українців в Італію.

– Трудова міграція в Італії порівняно „молода” –має приблизно 7-8 років.

– Новітня міграційно-еміграційна хвиля має економічний характер: переважна більшість українців „тимчасово” приїхали в Італію заробити і своє майбутнє бачать тільки в Україні. І це відрадно. Лише соціально-політична ситуація в Україні не дозволяє сподіватися, що найближчим часом закордонне українство матиме бажання повертатися на Батьківщину.

 – Основою єднання українців в Італії є духовні та етнокультурні цінності.

 – Процес інтеграції українців в італійське соціальне середовище відбувається повільно, українська бізнес-інфраструктура тільки почала формуватися за останні 2-3 роки, що зумовлюється також особливостями італійської міграційної політики та чинними соціально-правовими механізмами.

– недосконалість міграційно-еміграційного законодавства як Італії, так і України. Бракує двосторонньої міждержавної угоди з урегулювання української трудової міграції в Італії. 

   Позитивні зрушення:

1. Зростання кількості громадських об’єднань в Італії (за даними Посольства України в Італійській Республіці, нині нараховується 56 організацій). Кожна громадська організація незалежно від виду діяльності згуртовує навколо себе і сприяє вирішенню конкретних корисних справ, через свою діяльність презентує Україну, демонструючи нашу культуру, традиції, і сприяє інтеграції українців в італійський соціопростір.

2. Підтримка Посольством України в Італійській Республіці громадських ініціатив і сприяння створенню громадського центру в м. Римі.

3. Громадський рух в Італії тісно пов’язаний з місіонерською діяльністю УГКЦ, яка і на сьогоднішній день є основною організаційною силою. Чимало громадських організацій виникло на базі парафіяльних об’єднань, багато священиків надають відчутну допомогу, самі беруть участь у багатьох заходах, ініційованих організаціях.

4. Налагодження контактів співпраці з МЗС, МКіТ, СКУ, УВКР, Товариством „Україна –Світ” та іншими державними і недержавними структурами.

5. Активісти українських громад отримали можливість долучатися до суспільно-політичного життя Італії. Зокрема за результатами виборів, які відбулися 10 грудня 2006 року в Італії, українка Тетяна Кузик стала іноземним радником в Мерії міста Риму від Європейського континенту. Це свідчить про усвідомлення українськими громадянами важливості відстоювання своїх прав в умовах перебування за кордоном. 

6. В Італії виходить багато україномовних видань, серед яких найбільшою популярністю    користуються християнський часопис „До Світла” та „Українська газета”.

 Проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання

 1. Економічна слабкість більшості товариств, об’єднань, асоціацій: відсутність фінансової та матеріально-технічної бази. Ентузіазм, ініціативу в середовищі  новітньої трудової міграції треба „підживлювати”, щоб вони зміцнювалися. Самостійно давати собі раду громади будуть тоді, коли сформована українська діаспора в Італії буде опиратися на власну мережу бізнес-інфраструктури і матиме змогу вкладати кошти в громадські ініціативи. На це треба час, мінімум років 10. Це чи не основна причина слабкості громадського руху.                  

2. Байдужість більшості українських громадян до долі об’єднань. Об’єктивною причиною цього є власне економічниий характер новітньої, четвертої хвилі міграції українців.

3. Розрізненість громадського руху, проблема його консолідації та єдності, невміння працювати разом.   

 4. Проблема непрофесійності кадрів (лідерів) громад;

 5. Має місце, на превеликий жаль, непорозуміння і відчуження між парафіяльними та громадськими об’єднаннями, що шкодить єднанню українців на чужині.    

Проте основна, глобальна проблема полягає в тому, що досі немає стратегії української держави щодо закордонного українства" (зі статті „Закордонним українцям влада знову показує спину"// "Слово Просвіти", 5-11 квітня 2007р. ).

А що чекає нас із поверненням в Україну? Відсутність будь-яких соціальних гарантій. Це ще один важливий блок проблем, який потребує серйозного законодавчо-правового вирішення.

Розділяю погляди автора вище згаданої статті - Івана Юсип’юка, що державна політика щодо  закордонного українства повинна бути спрямована на „використання власних діаспор як потужного засобу впливу на інші держави” і як „потужного лобі державних інтересів за кордоном”.

 І далі важливо наголосити, що ідеологія співпраці зі співвітчизниками за кордоном має бути лише державницька” ( там же).

 Висхідним у визначенні національної стратегії щодо закордонних українців, особливо новітньої, четвертої хвилі міграції, має бути комплексне соціологічне дослідження з залученням усіх зацікавлених державних інституцій, що дасть на основі науково обґрунтованого аналізу визначити дієві шляхи розв’язання цих проблем. Переконана, що таке дослідження як проект державної ваги підтримають і активно долучаться до його проведення громадські об’єднання Італії.

  Українська влада повинна повернутися обличчям до проблем українських громад за кордоном: відмовитися від практики обіцянок і забезпечити дієвість державних бюджетних програм, які націлені на підтримку закордонних громадських організацій. Збільшити обсяги фінансової підтримки через створення потужних відомчих бюджетних фондів (при УВКР, МГО „Четверта Хвиля”, товариства „Україна-Світ”, товариства „Просвіта” та ін.) під конкретні проекти та гранти, що в свою чергу стимулювало б діяльність закордонних громадських осередків, сприяло б активній співпраці.

  Не менш важливо організувати  для молодих об’єднань закордонного українства просвітницько-методичну допомогу через проведення навчальних курсів, семінарів, де б громадські активісти могли ознайомитися із новими сучасними технологіями діяльності недержавних громадських організацій, набути професійних якостей лідерів.       

  Важливою умовою консолідації та єдності українських закордонних громад є тісна співпраця і взаємопідтримка українських державних дипломатичних представництв, церкви та громадських організацій. 

  „Від активності й послідовності нашої держави у сприянні процесам етнічного самовідтворення закордонних українців і відстоюванні їхніх прав здебільшого залежатиме й здатність закордонного українства до виконання лобістських завдань у країнах проживання. Бо тільки сильна, організована закордонна етнічна громада має суттєву політичну вагу” („Слово Просвіти”, 5-11 квітня 2007 р., Іван Юсип’юк).

 

 

17 травня 2007

 

м. Рим                                                 

 

Голова Товариства  українців в Італії                                       Анна Умлєва

 

 

 

 

 

 

ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004