УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР Дослідження діаспори


Дослідження стану і тенденцій розвитку українських громад є провідним напрямом у діяльності багатьох відомств, організацій і центрів, що визначають зв’язки з зарубіжним українством серед своїх пріоритетів. Відповідна інформація збирається і опрацьовується в Міністерстві закордонних справ, Державному комітеті з питань національностей та міграції, Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України, Науково-дослідному інституті українознавства МОН України, Центрі українознавства при Київському національному університеті ім.Т.Шевченка, Товаристві «Україна-Світ», об’єднанні «Українська взаємодопомога», Інституті досліджень діаспори та ін.

Однак у більшості випадків ідеться переважно про статистичну або довідкову інформацію та експертні оцінки фахівців, що мають прикладне значення. Осмислення явища сучасної української діаспори; всебічний моніторинг українського життя в світі; стратегічні розробки щодо розвитку зв’язків з діаспорою та активнішого її включення в процеси національно-державного будівництва, утвердження українських інтересів на міжнародній арені й досі лишаються справою майбутнього. Щодо всіх перелічених завдань є певні намітки і напрацювання у різних організацій та окремих ентузіастів української справи. Але до цілісної й послідовної постановки проблеми ще тільки наближаються провідні науково-аналітичні інституції України. І це зайвий раз засвідчує необхідність координації і поєднання зусиль усіх зацікавлених у дослідженні діаспори сторін.

Зрозуміло, що не охопила протягом звітного періоду всього означеного вище проблемного поля і дослідницька діяльність Секретаріату УВКР. Тим більше, що власне наукові та інформаційно-аналітичні підрозділи в його структурі нині відсутні. Однак замовлення на такий вид діяльності формується в ході статутної діяльності УВКР природно і невідворотно.

 

Дослідницька складова була дуже вагомою в проекті координаційно-ознайомчих поїздок, зокрема регіонами Російської Федерації. Тож закономірно, що на попередньому етапі його реалізації була проведена велика конференція «Українська діаспора Росії: стан, проблеми, перспективи» (Київ, грудень 2003 р.). Вивченя стану українських громад було продовжено і в ході поїздки делегації УВКР до регіонів Центрального і Західного Сибіру в жовтні 2004 р.

 

Вивчення українських громад, що тісно переплетене з налагодженням контактів між діаспорними і вітчизняними організацями, є доволі перспективним напрямом роботи, яким можуть займатись не тільки київські, але й регіональні ентузіасти. За нашими відомостями, традиції подібних експедицій існують вже у науковців Луцька, Сум, Луганська, Чернівців, Одеси. Цього року Секретаріат УВКР допоміг в організації дослідницької експедиції київської молоді зі “Студентського Братства Св. Володимира” до українських поселень на Берестейщині (Білорусь).

 

Всебічний розгляд явища світового українства в сучасному контексті мала на меті конференція «Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття», ініційована і проведена нещодавно Українською Всесвітньою Координаційною Радою спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України та Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України.

Її проведення планувалось на кінець 2004 року, але двічі переносилось у зв’язку з подіями навколо виборів Президента України. В результаті конференція пройшла у два етапи – перший включав у себе круглий стіл «Український соціум» (28 грудня 2004 р., Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України), а другий відбувся 20-21 січня 2005 р. і складався з двох пленарних засідань, роботи секцій «Український етнос у прострі й часі» та «Закордонне українство», а також з двох круглих столів «Державні механізми утвердження і розвитку української мови» й «Новітня хвиля української трудової міграції та еміграції».

 

Набуває все більшого розголосу традиційний конкурс на краще знання української діаспори для учнівської молоді, який у 2004 році вже втретє проводився у співпраці з управлінням з питань національностей та міграції Київської міської державної адміністрації (начальник – В.Горовий). Кількість його учасників минулого року становила 48 чоловік. Суттєво зростає також дослідницький рівень представлених робіт. Залучення молоді до вивчення українських громад є, на нашу думку, дуже перспективною справою. Вона не лише значно розширює інтелектуальну базу українознавчих студій, але й вносить у свідомість нового покоління розуміння нерозривності зв’язку з українцями зарубіжжя, відчуття єдності національного організму.

Надалі планується зробити учнівський конкурс загальноукраїнським, а також залучити до дослідницьких завдань студентську молодь – майбутніх культурологів, філологів, істориків, правників, економістів, спеціалістів з міжнародних відносин.

 

У червні 2005 року відбудеться черговий шостий міжнародний Конгрес україністів. УВКР має взяти активну участь у цьому заході через залучення науковців, привернення уваги громадськості та внесення питань історії і розвитку світового українства в число пріоритетних напрямів роботи Конгресу.

 

 

 

 


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004