УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


НОВИНИ
Рішення позачергових Зборів Президії УВКР щодо організації та проведення IV Всесвітнього форуму українців
2005-11-21
 

Всесвітній форум українців є вищим статутним органом Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) і традиційно збирається раз на чотири роки, починаючи з 1992 р. Заснована на І Форумі, УВКР стала авторитетною координуючою організацією, що діє на ниві консолідації світового українства, розвитку комунікацій, інформаційного обміну між українськими громадами по всьому світі, збереження національної ідентичності українців за кордоном, захист їх прав та інтересів.

На позачергових Зборах Президії, в яких брали участь Голови українських товариств із 9 країн (Угорщина, Канада, Польща, Латвія, Вірменія, Білорусь, Придністров’я, Росія, Узбекистан), а також представники урядових структур (Міністр культури та туризму І.Д. Ліховий, заступник Міністра закордонних справ В.О. Наливайченко, Голова Комітету Верховної Ради по справах закордонного українства І.І. Осташ, помічник заступника Голови Секретаріату Президента України М.П. Дудик, начальник відділу з питань закордонного українця Держкомнацміграції), розглядалися причини зриву Форуму, його чергового перенесення на наступний рік. Членами Президії УВКР були затверджені Ухвали: “Про перенесення і проведення IV Всесвітнього форуму українців” (19-23 серпня 2006 року), “Про концепцію та порядок денний Форуму”, “ Про основні засади підготовки до Форуму”.

У прес-конференції, присвяченій рішенням позачергових Зборів Президії УВКР, взяли участь: Михайло Горинь, Голова УВКР, Микола Плав’юк, Голова ОУН, Віктор Педенко, генеральний секретар СКУ (Світовий Конгрес Українців), Ярослава Хортяні, Голова ЄКУ (Європейський Конгрес Українців), Борис Кожин, Голова Всеукраїнського об’єднання “Конгрес громадянського суспільства України” (м.Севастополь), Ігор Осташ, Голова Комітету Верховної Ради по справах закордонного українства.

 

УХВАЛА

позачергових зборів Президії УВКР

“Про затвердження концепції і порядку денного

IV Всесвітнього Форуму українців”

19 листопада 2005 р. 

м. Київ

Обговоривши запропоновані Секретаріатом УВКР концепцію і порядок денний IV Всесвітнього Форуму українців, Президія УВКР ухвалила:

 

1.       Прийняти за основу концепцію і порядок денний IV Всесвітнього Форуму українців із висловленими зауваженнями, змінами та доповненнями.

2.       Доручити Проводу УВКР та Секретаріату УВКР доопрацювати запропоновану концепцію і порядок денний IV Всесвітнього Форуму українців з урахуванням висловлених зауважень, змін та доповнень.

3.       Подати прийняту і доопрацьовану Проводом УВКР концепцію і порядок денний в Оргкомітет з підготовки і проведення Форуму.

 

УХВАЛА

позачергових зборів Президії УВКР

“Про основні засади підготовки до

IV Всесвітнього Форуму українців”

19 листопада 2005 р. 

 м. Київ

 Узгодивши запропоновані учасниками Зборів принципи, порядок та план підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців, Президія УВКР ухвалила:

 

1.       Прийняти за основу запропоновані принципи, порядок та план підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців із висловленими зауваженнями, змінами та доповненнями.

2.       Доручити Проводу УВКР та Секретаріату УВКР доопрацювати запропоновані принципи, порядок та план підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців з урахуванням висловлених зауважень, змін та доповнень.

3.       Подати прийняті і доопрацьовані Проводом УВКР принципи, порядок та план підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців в Оргкомітет з підготовки і проведення Форуму.

4.       Створити на базі Секретаріату УВКР виконавчу дирекцію з організації і проведення Форуму.

5.       Звернутися до уряду України з проханням забезпечити належну фінансову й організаційну підтримку виконавчій дирекції з організації і проведення Форуму.

6. Звернутися до Оргкомітету та відповідних урядових структур з проханням призначити Українську Всесвітню Координаційну Раду розпорядником коштів, виділених на організацію і проведення Форуму.

 

Концепція

IV Всесвітнього форуму українців

21-23 серпня 2006 р. у м. Києві

Ідея:

Єднання українців, що мешкають в Україні і діаспори – неодмінний спосіб загальнонаціональної консолідації, зміцнення позицій української нації і держави у світовому співтоваристві.

           В єдності світового українства – запорука успішної інтеграції України в глобальне середовище і збереження та збагачення національної самобутності українців.

Забезпечення загальнонаціональної солідарності – пріоритет стратегії, тактики і практики Української держави і громадських вітчизняних та зарубіжних українських організацій.

Мета:

 

·        Об’єднання  зусиль держави та громадських вітчизняних і зарубіжних українських організацій для захисту прав і свобод зарубіжних українців у країнах їх проживання і праці на засадах міжнародного і національного права.

·        Розвиток існуючих та пошук нових форм і механізмів зміцнення зв’язків між українськими громадами зарубіжжя та між ними і материковою Україною.

·        Утвердження і розвиток взаємодії між усіма поколіннями і “хвилями” української діаспори.

·        Підвищення ролі зарубіжного українства у вирішенні міжнародних завдань України, зокрема у процесах євро- та атлантичної інтеграції, а також на підставі двосторонніх міждержавних угод.

·        Залучення української громадськості до процесу формування позитивного іміджу України в європейському і світовому економічному, науковому, світовому, культурному, інформаційному просторі.

·        Розширення сегменту української мови, культури, науки, інформації у світових інформаційних мережах.

·        Збереження і примноження українських національних цінностей в Україні і в українській діаспорі.

 

Завдання:

 

·        Ознайомлення світового українства зі стратегіями, програмами, планами дій української влади щодо розбудови української державності, розвитку в Україні демократії, громадянського суспільства, економіки, культури.

·        Ознайомлення населення України, чинної влади, політичних сил, промислово-підприємницьких кіл та українського третього сектору зі станом, досягненнями, проблемами, потребами, можливостями і планами української діаспори.

·        Обговорення шляхів і можливостей прискорення інтеграції України в європейське і світове співтовариство.

·        Сприяння розробці і впровадженню Національної концепції державної політики щодо закордонного українства та її економічного, інституційного, організаційного та інформаційного забезпечення.

·        Ініціювання розробки і та участь у реалізації Національної програми “Світове українство” на період до 2010 р.

·        Сприяння розробці і впровадженню Національної концепції державної політики щодо громадян України, які перебувають за кордоном та її економічного, інституційного, організаційного та інформаційного забезпечення.

·        Ініціювання розробки і впровадження Національної програми “Новітня міграційна хвиля з України” на період до 2010 р.

·        Обмін досвідом роботи зарубіжних українських організацій.

·        Активізація участі молоді в діяльності вітчизняних і зарубіжних українських організацій.

·        Посилення підтримки українського жіночого руху в Україні й за кордоном.

·        Сприяння розвитку зарубіжних українських засобів масової інформації.

·        Удосконалення науково-інформаційного забезпечення світового українського руху.

 

ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004