УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ Монографія Віктора Ідзьо "Український Історичний Клуб м.Москви - 10 років активної праці (1995-2005)"


 

Монографія   В.С.Ідзьо . Український Історичний Клуб м.Москви,  (1995-2005) –  досліджує розвиток української наукової та громадської думки, погляди українських вчених  з Українського Історичного Клубу  з Росії на  Історію України. На великому фактологічному джерельному матеріалі показана роль Українського Історичного Клубу м.Москви, за період 1995-2005 в українському політичному, громадському, культурному та релігійному жититті Української діаспори в Росії та житті Світового  Українства від часу заснування УІК в 1995 році  до сьогоднішнього дня.

 Монографія В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб м.Москви, відображає історію активної української організації з Росії у взаємовідносинах з Українською державою, українською діаспорою в Росії, Світовим українством.

 Монографія  В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб м.Москви” –показує діяльність Український Історичний Клуб на основі  друкованого органу ”Наукового Вісника”, який вперше засобами сучасної історичної науки  робить глубокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних та топографічних джерел, більшість яких, на шпальтах “Наукового Вісника”  апрбується вперше. Як засвідчено в монографії, Науковий Вісник  поміщеними науковими працями вивчає питання становлення та розвиток  історії українського народу з урахуванням історичних процесів, які проходили в українському суспільстві, особливо в час кристалізації в українців політичних, торгово-економічних та релігійних організацій.

Монографія  В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб”,  як - регіональна громадська організація м.Москви,  розглядає процеси та погляди вчених з УІК на Історію України з Російської Федерації, Москви беручи за основу кращі традиції російської історичної науки, які  напрацьовані нею у продовж століть, і які однак, не відривають Історію України від процесів  європейської історії та культури.

Монографія В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб м.Москви” -  рекомендована до  друку  Вченою Радою Українського Університету м. Москви.

 Рецензенти:

М.С.Семіряга- доктор історичних наук, професор, академік Російської Академії Наук.     

В.М.Кабузан-доктор історичних нак, професор, ведучий фахівець  Інституту Російської Історії Російської Академії Наук.       

Б.О.Тимощук-доктор історичних наук, професор, ведучий фахівець Інституту  Археології  Російської  Академії  Наук.

В.В.Грабовецький- доктор історичних наук, професор, Академік  АН Вищої  Школи України, завідувач кафедри  історії України  Прикарпатського університету   ім. В.Стефаника.  

Я.Р.Дашкевич - доктор історичних наук,  професор. Керівник  Львівського відділення Інституту Археографії та  джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАНУ, завідувач кафедри  сходознавства Львівського  національного університету  ім. І.Франка.

С.В.Кульчицький - доктор історичних наук, професор, акдемік Національної Академії Наук України, заступник директора  Інституту Історії НАНУ.

 Вступ:

Монографія   “Український Історичний Клуб”(УІК) -  регіональна громадська організація  м.Москви (1995-2005) –  буде з’ясовувати розвиток українського науково-культурного життя української діаспори в Росії в Москві в період його найактивнішого 10-ти літнього функціонування.

Дане  дослідження на великому документальному  матеріалі зясовуватиме розвиток української наукової та громадської думки, світогляд українських вчених  з Українського Історичного Клубу, які  з Росії розробили власну концепцію  історичного розвитку України.

На великому фактологічному джерельному матеріалі  у даній монографії буде показана яскрава роль та діяльність  Українського Історичного Клубу м.Москви, за період 1995-2005 років , коли в української дфіаспори в Росії на         йактивніше пройшло пробудження національної свідомості, яка реалізувалась в українському науковому,  політичному, громадському, культурному та релігійному житті. Моноррафія на конкретних фактах покаже, що Український історичний Клуб м.Москви, фактично очолював науков-освітні та культурні процеси, які відбувалися в високоінтелектуальному середовищі УІК та Української діаспори в Росії, регенерував взаємовіднсини з Світовим  Українством та Українсокї державою. Її представництами, як політичним так і культурним у Російській Федерації. На великій кількості яскравих прикладів буде показано, що таку позицію УІК займає від часу заснування УІК в 1995 році  до кінця 2005 року.

 Монографія  “Український Історичний Клуб м.Москви, намагатиметься відтворити історію реальної активної української організації в Росії  в час розвитку в Російській Федерації демократичних інститутів у взаємовідносинах з науково-освітніми, політичними, релігійними, культуриними організаціями Української держави, української діаспори в Росії, Світовим українством.

 Монографія  В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб м.Москви”  реально покаже багаточисельні заходи та діяльність Український Історичний Клуб на основі створених  друкованих органів “Українського Історичного Альманаху в Росії”(1995), “Української Історичної Газети в Росії”(1996-1997) ”Наукового Вісників Українського Історичного Клубу”(1997-2005), які вперше засобами сучасної історичної науки  робили і роблять глубокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних та топографічних джерел, більшість яких, на їх шпальтах   “Наукових Вісників” апрбовано вченими українцями вперше.

В  монографії, буде наголошено, що основний друкований орган “Науковий Вісник Українського Історичного Клубу” широко висвілює наукові праці, які вивчають  становлення та розвиток  українського народу з урахуванням історичних процесів, які проходили в українському суспільстві, особливо в час кристалізації в українців політичних, торгово-економічних та релігійних організацій.

В монографії  В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб”,  як - регіональна громадська організація м.Москви,  розглядатимуться різні процеси та різні погляди вчених з УІК на Історію України з Російської Федерації, Москви беручи за основу кращі традиції російської історичної науки, які  напрацьовані нею у продовж століть, і які однак, не відривають Історію України від процесів  європейської історії та культури.

Таким  чином моногрнафія В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб”,  як - регіональна громадська організація м.Москви кристалізує всі наявні джерела,  протоколи своїх засідань за період з 1995 по 2005 роки, які проллють світло  на українське науково-культурне життя українців в Москві у взаємовідносинах з українською діапорою в Росії, світовим українство, українською державою,  істориками науковими та культурними діячами в Росії, російською владою.

Монографія В.С.Ідзьо “Український Історичний Клуб”,  як - регіональна громадська організація м.Москви вперше на великому фактологічному джерельному матеріалі, який сконцентрований в Російській Федерації і зокрема в Москві розглядає науково-освітні, культурні та громадсько- політичні процеси в російському суспільстві по українському питанню в Росії за період з 1995 по 2005 роки.

 

Зміст

Вступ.

І.Історія та діяльність Українського Історичного Клубу 1995-2005.

ІІ. Український Історичний Альманах в Росії. М.1995,т.І, Українська Історична Газета в Росії – перший друкований інформативний орган УІК (1996-1997).

ІII.Наукові Вісники  Українського Історичного Клубу – нове явище в науково-культурному житті українців Росії(1997-2005).

IV. Міжнародні Наукові Конференції Українського Історичного Клубу – нова наукова парадигма в задоволенні науково-культуних потреб українців в Росії.

V.Український Історичний Клуб (1995-2005) на шпальтах світової преси.

VI.Протоколи науково-громадських засідань  Українського Історичного Клубу м.Москви 1995-2005.

 Висновок.


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004