УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 СТРУКТУРА УВКР Українські громади та організації Українці в Узбекистані


 

За даними перепису населення 1989 р., в Узбекистані проживало 153,2 тис. українців (0,8% населення країни). Це найбільша за чисельністю українська діаспора в країнах Центральної (Середньої) Азії. Більше половини українців проживало в Ташкенті (60,0 тис.; 2,9% населення столиці) та в столичній області (26,6 тис.; 1,2% населення). Відносно мало українців було в інших областях. Зокрема, в Самаркандській області проживало 14,2 тис. осіб (0,6%), в Бухарській — 12,9 тис. (0,8), у Ферганській — 11,1 тис. (0,5). Вважало своєю рідною мовою українську 49,2% українців Узбекистану.

Українська діаспора в Узбекистані сформувалася в основному в XX ст., переважно в період після Другої світової війни. Перші українці починають оселятися тут ще в 1860-х рр., коли почалася колонізація цієї території Росією. Окремі українські поселення з'являються на передгірських землях переважно поблизу Ташкента після спорудження в 1900-х рр. залізниці Оренбург-Арись, завдяки чому згодом переселення стало масовим.

Значне число українців у 1920-х-1930-х рр. було примусово переселено до Узбекистану за опір колективізації та інші форми неприйняття політики радянської влади. Якщо перепис 1926 р. зафіксував тут 25,8 тис. українців, то в 1939 їх нараховувалося вже 73,8 тис. Від цього часу чисельність українсько­го населення Узбекистану повільно зростала до середини 1960-х рр., коли у зв'язку із швидкою індустріалізацією республіки сюди стали прибувати великі групи українських робітників і спеціалістів для роботи на машинобудівних заво­дах та інших промислових підприємствах. З 1959 по 1970 р. чисельність українців в Узбекистані зросла з 87,9 тис. до 111,7 тис. осіб. У1979 р. в респуб­ліці проживало вже 113,8 тис., у 1989 — 153,2 тис. українців.

За радянських часів умов для національно-культурного розвитку українців в Узбекистані не було. Ситуація стала змінюватися в 1990-х рр. після розпаду СРСР і здобуття Узбекистаном незалежності. 20 червня 1990 р. Верховна Рада Узбецької РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет, а 31 серпня 1991 р. проголошено утворення незалежної держави — Республіки Узбекистан.

Між Україною та Узбекистаном встановилися дружні стосунки, в основі яких лежить взаємодоповнюваність економік країн і єдність поглядів із багатьох питань зовнішньої політики, зокрема щодо СНД. У серпні 1992 р. було укладе­но "Договір про основи міждержавних відносин, дружбу і співробітництво між Україною та Узбекистаном".

Водночас необхідно зазначити, що розпад СРСР і утворення незалежного Узбекистану поставили місцевих українців у складне становище. Як і в більшості інших неслов'янських республік колишнього Радянського Союзу, українці були тут слабо інтегровані в середовище корінного етносу. Становлячи разом із більш чисельними в республіці росіянами основну масу кваліфікованих робітників і ви­робничо-технічної інтелігенції, вони жили певною мірою ізольовано від узбець­кого населення. Незважаючи на тісні міжетнічні контакти українці й узбеки зберігали між собою культурну дистанцію, шлюби між ними були досить рідкісними. Українці не знали й не відчували потреби знати мову титульного етносу республіки. Так, під час перепису 1989 р. лише 0,1% українців назвали узбецьку мову своєю рідною та ще 3,5% вільно володіли нею. За своїми соціаль­ними й культурними характеристиками українці наближалися до місцевих росіян і дедалі більше русифікувались, а почасти й зливалися з ними. У тому ж 1989 р. понад 50% українців Узбекистану назвали своєю рідною мовою російську.

В умовах незалежного Узбекистану українці постали перед потребою подо­лання існуючої між ними і титульним етносом культурної дистанції й інтеграції у власне узбецьке середовище. Зокрема, необхідно було вивчати узбецьку мову, інакше зменшувалися шанси на отримання освіти, кваліфікації, влаштування на роботу тощо. Поряд з економічною кризою, що охопила передусім великі під­приємства, на яких працювала більшість місцевих українців, це зумовило зро­стання еміграційних настроїв. Протягом 1992-1996 рр. з Узбекистану в Україну на постійне місце проживання прибуло 93,8 тис. осіб, виїхало у зворотному напрямі 13,2 тис. Позитивне для України сальдо за результатами міграційного обміну населенням з Узбекистаном сягнуло за ці роки 80,5 тис. чоловік. Абсолютну більшість їх становили українці.

Дружні взаємовідносини між країнами створили сприятливий Грунт для створення й діяльності в Узбекистані українських національно-культурних організацій. У1993 р. в Ташкенті було засновано Український культурний центр "Батьківщина" (голова — С.Мансуров-Ковригенко), який прагне згуртувати українську діаспору Узбекистану на засадах збереження етнічної ідентичності, відродження української культури, традицій, зміцнення міжетнічного порозу­міння та злагоди в узбецькому суспільстві. Центр влаштовує відзначення національних свят, численні виставки, вечори, присвячені видатним постатям української історії та української культури, концерти майстрів мистецтв, фести­валі узбецької та української музики. Засновано спеціальні премії імені Тараса Шевченка та пам'ятний знак, яким нагороджуються особи і колективи, що зробили значний внесок у розвиток дружби між народами та міжнаціональної злагоди.

З 1996 р. Український культурний центр випускає вісник "Батьківщина". Того ж року на узбецькому телебаченні побачила світ телепередача "Добра хата", яка значну частину ефірного часу присвячує популяризації української культури.

У Ташкенті відкрито українську недільну школу. В середній школі імені Т.Шевченка, збудованій після землетрусу українськими будівельниками, здійс­нюється викладання української мови та літератури.

Діяльності Українського культурного центру 'Батьківщина" значною мірою сприяла "Декларація про шляхи поглиблення українсько-узбецького співробіт­ництва", підписана в червні 1995 р. в Ташкенті президентами обох країн. У Декларації закріплювалося, зокрема, зобов'язання сторін не допускати будь-якої дискримінації за національною ознакою. З представниками української діаспори зустрівся під час офіційного візиту в Узбекистан у 1995 р. Президент України Л. Кучма.

В листопаді 1997 р. з великим успіхом пройшли Дні української культури в Республіці Узбекистан, ініційовані президентами Л.Кучмою та І.Карімовим. Представники уряду і засобів масової інформації Узбекистану відзначали, що така широкомасштабна культурна акція відбулася в країні вперше за шість років незалежності. У грудні 1997 р. засновано товариство дружби "Узбекистан-Україна" (голова — керівник Державної акціонерної корпорації "Уздонмахсулот" Алім Атаєв), покликане сприяти розвиткові та поглибленню спів­робітництва і взаєморозуміння між двома країнами, зміцненню дружби між двома народами.

 

Українські громадські організації Узбекистану

1. Республіканський український культурний центр “Славутич”

Голова – Микола Винниченко

Узбекистан, 700000

м. Ташкент вул. Бабура, буд. 4

тел: (3712) 139-19-18

тел: 132-06-18, 173-86-81,

 

2. Товариство дружби “Узбекистан-Україна”

706060, Узбекистан,  м.Ташкент, вул. Шахризабз, 36,

тел: 10+99871 133 2725, факс: 133 6964

 

3. Український культурний центр “Батьківщина” в м. Ташкенті

Голова – Валентина Такаєва (Член Президії УВКР)

700003, м. Ташкент, вул. Бобура, 4, 10+998+71-55 70 37, 65 34 90,

Узбекістан. (Узбекистан, м. Ташкент,

вул. Ш. Рашидова, буд. 4-а)

 

4. Український культурний центр “Надія”

702800 Ташкентская обл., г. Янгиюль, ул. Чарикова, 3

Тел.: 10+998+71- 43 436, 56 158, 5 58 32, 5 46 98

Голова – Нужненко Микола

 

5. Український культурний центр Державного акціонерного товариства “Ташкентське авіаційне виробниче об’єднання ім. Чкалова”

700003 г. Ташкент, ул. Бобура, 4

Республиканский интернациональный культурный центр

Тел.: (998712) 679 977

Голова – Шатько Володимир

ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004