УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ВІСНИК УВКР Вісник за 2002 рік Грудень Підляшшя і Берестейщина очима науковців


Метою симпозіуму було показання основних факторів, які протягом ХІХ–ХХ століть активно впливали на процеси формування національної свідомості українського населення підлясько-поліського історичного регіону, розташованого на території, де схрещувалися й конфліктували культурні та національно-політичні інтереси кількох націй та держав. Тому процес становлення модерної української національної свідомості на цій території зазнавав суттєвих ускладнень, насильного гальмування, а навіть траплялися випадки фізичного знищування його лідерів.

Симпозіум почався презентацією польського телевізійного документального фільму «Ostap Lapski – poeta niewygodny», в якому представлено Остапа Лапського, видатного українського поета сучасності, вихідця з Берестейщини. Доля і мудрість поета стали для глядачів великим відкриттям і незабутнім враженням, а твори, що прозвучали українською і польською мовами, викликали справжнє захоплення.

В частині суто науковій учасники симпозіуму, науковці та громадські діячі з України, Білорусі та Польщі заслухали доповідь професора Віктора Давидюка директора Полісько-Волинського народознавчого центру Інституту народознавства Національної Академії наук України (Луцьк), про результати десятирічних досліджень народної культури західнополіського регіону (Волинське Полісся, Берестейщина, Холмщина, Підляшшя, Пінщина, Загороддя). Вчений ознайомив присутніх з оригінальною методикою, яка дозволяє реконструювати та прогнозувати етнокультурні та суспільно-політичні процеси.

Процеси українського національно-культурного відродження на Підляшші і Берестейсько-Пінському Поліссі у ХІХ-ХХ століттях проаналізували Юрій Гаврилюк (історик, головний редактор часопису «Над Бугом і Нарвою»), Віктор Місіюк (історик, голова Берестейського історико-крайознавчого відділення Республіканського науково-культурного товариства «Загороддя», Бересть), Рафал Зубкович (історик, Варшава), Василь Назарук (літературознавець, Кафедра української філології Варшавського університету).
Образ минулого, представлений в доповідях названих авторів показує, що незважаючи на складні суспільно-полі-тичні обставини цього часу, український етнос українсько-польсько-білоруського пограниччя за посередництвом своїх громадсько-культурних і політичних діячів та письменників і художників словом і ділом засвідчив своє прагнення до інтегрування з українською політичною нацією та зробив свій внесок в її формування і розвиток.

Зараз перед науковцями стоїть завдання інтенсифікації пошуків нового фактографічного матеріалу, зокрема в архівах Польщі, Білорусі і України, який уможливить більш детальне висвітлення окремих питань пов’язаних з українськими націєтворчими процесами. Тому під час обговорення виступів окремих доповідачів зарисовано загальні перспективи подальшої співпраці наукових установ, суспільних організацій та культурних інституцій Польщі, Білорусі й України, які повинні співдіяти у вивченні історії, культури та мови українців Підляшшя та Берестейщини. Одним з перших починань повинно бути зорганізування широкомасштабної наукової конференції з залученням науковців з провідних академічних осередків цих держав.

В дискусії, яка стала завершенням наукової зустрічі, окрім авторів доповідей взяли участь інші учасники симпозіуму, які прибули з Білорусі і України, а зокрема: Михайло Петрукович – громадський діяч, голова Берестейського Громадського об’єднання «Просвіта» ім. Тараса Шевченка (Бересть), Василь Ворон – журналіст, член Волиського обласного громадсько-культурного товариства «Холмщина» (Луцьк) та Віктор Федосюк і Олександер Більчук – керівники видавництва «Ініціал» (Луцьк).

В ході дискусії обговорено досягнення українських громадсько-культурних організацій у зміцненні зв’язків укра-їнських громад Підляшшя і Берестейщини з регіонами Укра-їни, в першу чергу з Волинню – зокрема промоцію творців української культури під час численних фестивалів, у випусках українських радіо- та телепрограм та на сторінках журналу «Над Бугом і Нарвою». Підкреслено, що ці дії мають безпосередній вплив на розвиток добросусідських стосунків між Україною та Польщею.

Учасники конференції високо оцінили істотні здобутки Союзу українців Підляшшя у справі розвитку культурних та наукових контактів, а також констатували позитивне ставлення органів державної влади Польщі та місцевого самоврядування в справі задоволення мовних та культурних потреб української громади Підляшшя.

У підсумковій резолюції учасники симпозіуму поставили перед собою цілу низку завдань, а зокрема:

· Запропонувати державним органам влади України та Польщі провести спільні заходи з відзначення 750-літнього ювілею коронації видатного державного і політичного діяча середньовічної Європи короля Данила (Галицького). Увічнити цей історичний факт у місті Дорогичині, де відбулася коронація, провести обстеження і облаштування поховання Данила Галицького на Даниловій горі у Холмі і встановити там пам’ятний знак.

· Порушити клопотання перед Урядами України, Білорусі та Польщі про сприяння проведенню у першій половині 2003 року комплексного дослідження народної культури українців Підляшшя та Берестейщини з участю українських, білоруських та польських науковців. Враховуючи багатолітній досвід у цій справі науковців Полісько-Волинського народознавчого центру Інституту народознавства НАН України, координацію цього заходу доручити згаданій установі.

· З метою ознайомлення української громадськості з культурним життям українців Підляшшя, Берестейщини і Холмщини просити Уряд України, наукові установи та громадські організації України і діаспори сприяти перевиданню і розповсюдженню в Україні наукових та літературних творів укра-їнських авторів з Підляшшя, Берестейщини і Холмщини.

· Звернутися до Міністерства культури Польщі з проханням фінансувати видання, або серію видань, в яких було б представлено польському суспільству Підляшшя, як єдиний регіон компактного проживання українців Польщі.

· Звернутися з клопотанням до ректорату Університету у Білостоці та Міністерства освіти та спорту Республіки Польща про відкриття на факультеті філології цього ж університету кафедри українознавства.

· Просити Міністерство культури України надати фінансову допомогу у проведенні фестивалю української культури «Підляська осінь 2003».

· Звернутися з клопотанням до польського уряду про заснування Музею української культури в Польщі. На думку організаторів, симпозіум виконав поставлене перед ним завдання – дати початок співпраці дослідників з Польщі, Білорусі та України, які вивчають український аспект минулого та сучасності цих земель, розташованих на пограниччі націй і культур.

 


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004