УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ВІСНИК УВКР Вісник за 2003 рік Вересень Антологія самобутнього письменства


Творення культури українською діаспорою і автохтонним українським середовищем поза межами України — процес надзвичайно цікавий, хоча, на жаль, в силу відомих причин мало нами знаний. Тому навіть розповідь про те, що робиться, вже є цікавою, хоча, звичайно, вона не може замінити безпосереднього знайомства з предметом розмови. І все ж ми сподіваємося, що розповідь про антологію української літератури Берестейщини, автором якої є знаний літературознавець, лауреат Шеченківської премії професор Ю. Ковалів, буде цікавою нашим читачам.

Українському літературознавству відомі різні антології, які виконують свою пізнавално-естетичну функцію, серед них трапляються видання, що охоплюють значний історичний обсяг. Поряд з ними з’являються також регіональні друки, які заповнюють прогалини літературного тпроцесу.

Поміж таких синтетичних публікацій антологія «До тебе, світе...» видається особливою, бодай уже тим, що до літературного обігу повертається цілий блок різножанрових творів українських письменників Берестейщини. Можна подивуватися ентузіазму А. Цвида, який, не маючи офіційної підтримки, хіба спираючись на допомогу О. Ільїна, Ф. Клімчука, працівників бібліотек, спромігся на колосальну роботу. Вже зібраний ним матеріал, до того ж забезпечений коментарями, відповідними анотаціями та передмовою, засвідчує неабиякий творчий потенціал українського письменства Берестейщини.

Видання поділяється на три внутрішньо виправдані частини, тісно пов’язані із розвитком української літератури — давнього, нового та новітнього її періодів, водночас враховуються взаємодії із польським та білоруським письменством, іноді навіть впливи на них, як у випадку із творчістю В. Дуніна-Марцинкевича. Відтак відновлюється картина еволюції від пам’яток полемічної літератури до повільного становлення українського письменства Берестейщини ХІХ ст., живленого потужними поліськими фольклорними джерелами та віяннями тогочасного романтизму, до спроб інтенсивного розкриття внутрішніх творчих можливостей мистецтва слова у ХХ ст. від часу проголошення УНР і намагання поліщуків об’єднатися із своїм народом, на жаль, нагло обірване польською агресією та більшовицькими репресіями. Крім яскравих постатей Д. Фальківського, Ф. Одрача, І. Хміля, М. Михаєвича, О. Копак та ін., без яких неможливе повне розуміння української літератури, антологія знайомить читача з низкою інших імен, доробок яких завдяки зусиллям А. Цвида не щезне безвісти.

Поряд з поетичними, прозовими, драматичними та публіцистичними творами поліщуків у виданні цілком виправдано друкуються тексти письменників з Наддніпрянщини, доля яких вписалася у долю Берестейщини (О. Стороженко, О. Варнак, Ф. Дудко та ін.). Тобто, фіксується взаємна циркуляція тенденцій, жанрових модифікцій поліського краю чи всієї України, що особливо помітним було під час спалахів культурно-просвітницького ренесансу ХІХ ст. чи збройного, власне упівського, в роки Другої світової війни. Заслуговує схвалення і висвітлення невідривності деяких авторів від українського літературного середовища, як-от О. Лапського чи Ф. Дудка, які проти своєї волі опинилися в чужих країнах.

Варте уваги намагання упорядника бути об’єктивним, коли, скажімо, поряд із доробком повстанця І. Хміля чи Ф. Одрача публікуються твори О. Гаврилюка, Антологія містить цікаві приклади поетичної творчості Ф. Клімчука та П. Корогди, вірші яких написані на співучій говірці своїх краян.

Антологія «До тебе, світе...» буде помічена і фахівцями, і широкими колами читацького загалу.

Ю. Ковалів, професор,
доктор філолоігчних наук,
лауреат Шевченківської премії

 


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004