УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ВІСНИК УВКР Вісник за 2004 рік березень Загальна ухвала Зборів представників організацій-членів УВКР


 

Заслухавши і обговоривши звіт Голови УВКР Михайла Гориня та звіт виконуючого обов’язки голови Секретаріату УВКР Валерія Рябенка про діяльність УВКР протягом 2003 року, Збори представників організацій-членів УВКР, констатують:

1. Впродовж 2003 року Секретаріат УВКР успішно виконувала завдання визначені «Календарним планом діяльності Української Всесвітньої Координаційної Ради протягом 2003 р.», «Календарним планом фінансової підтримки Української Всесвітньої Координаційної Ради у 2003 році» та «Загальною ухвалою Зборів представників організацій-членів УВКР», які відбулися 18–19 лютого 2003 року.

Завдяки цьому діяльність УВКР здійснювалася протягом звітного періоду у руслі виконання рішень III Всесвітнього форуму українців та Національної програми «Закордонне українство» на період до 2005 року певні завдання якої, зокрема у частинах організаційно-координаційної діяльності, інформаційно-видавничої діяльності, розвитку культурно-мистецьких взаємин, законодавчого забезпечення відносин із закордонним українством та його підтримки були виконані організацією за рахунок фінансової допомоги, що надходила із бюджету та незначних надходжень у вигляді членських внесків.

2. Завдяки вдосконаленню принципів і технології роботи УВКР із закордонним українством, план діяльності УВКР за 2003 рік повністю реалізовано.

3. Організаційно-координаційна робота була спрямована не тільки на проведення ознайомчо-координаційних поїздок делегацій УВКР, але й на налагодження взаємин організацій-членів УВКР як між собою, так і з різними громадськими організаціями та урядовими структурами в Україні.

4. Інформаційно-аналітична діяльність УВКР у 2003 році була зорієнтована на проведення цілої низки науково-практичних конференцій і «круглих столів», скерованих на дослідження життя українців закордоння, діяльності українських громадських організацій та їх участі в процесах трансформації українського суспільства.

5. Новою домінантою в житті УВКР стало зосередження уваги на роботі з молоддю як українського закордоння, так і України. З цією метою організовувалися і проводилися різні конкурси, зустрічі, концерти, творчі виставки, презентації книг, збиралася і передавалася література в українські й закордонні школи та бібліотеки тощо.

6. У 2003 році законодавчі ініціативи УВКР були спрямовані на сприяння прискоренню прийняття Верховною Радою України Закону «Про правовий статус закордонних українців, розробку концепції національної політики щодо закордонного українства», Національної концепції громадянського суспільства в Україні та початок розгортання громадських слухань цих документів в Україні й у всьому світі.

7. Ознайомчо-координаційні поїздки делегацій УВКР були спрямовані в ті українські громади Російської Федерації, де сьогодні українські громадські організації є найбільш численними та активними. За результатами поїздок делегацій УВКР проводилися не лише прес-конференції, але й науково-практичні конференції, «круглі столи», звіти про які опубліковано в періодичних та наукових виданнях України й світу.

8. Звітний період став періодом посилення присутності УВКР в інформаційному полі України та прориву організації у світове інформаційне поле. Створено серію радіопередач «Ми — українці», які ретранслюються Всесвітньою службою українського радіо і радіостанцією «Свобода» та за допомогою веб-сайта УВКР. Сайт УВКР став носієм найбільш повної інформації і особливою базою даних про роботу УВКР, перетворився на потужний інформаційний центр, який допомагає вирішувати численні організаційні, освітні, культурологічні, інформаційні та комунікаційні завдання, що стоять перед УВКР та українською громадськістю світу.

9. Позитивним кроком УВКР є сприяння створенню ВГО «Українська взаємодопомога» та розпочата робота щодо створення всесвітнього громадського об’єднання «Четверта хвиля».

10. Розширювалися взаємини УВКР з міжнародними організаціями українців — СКУ, УАКР, СФУЖО, ЄКУ та іншими.

З огляду на викладене вище Збори представників організацій-членів УВКР ухвалили:

1. Затвердити звіти голови УВКР і в. о. голови Секретаріату УВКР.

2. Визнати діяльність УВКР протягом 2003 року задовільною.

3. Головним напрямом роботи УВКР у 2004 році слід вважати підготовку до проведення IV Всесвітнього форуму українців.

4. Доручити голові УВКР разом з Президією УВКР узгодження і розв’язання поточних проблем роботи Оргкомітету з підготовки й проведення IV Всесвітнього форуму українців.

5. Схвалити прийняття Верховною Радою України Закону «Про правовий статус закордонних українців». Секретаріату і членам-організаціям УВКР забезпечити створення і функціонування громадських механізмів реалізації цього закону.

6. Схвалити ініціювання УВКР розробки Концепції національної політики щодо закордонного українства. Просити Верховну Раду України прискорити розгляд проекту Концепції та її прийняття парламентом України. Секретаріату і організаціям-членам УВКР організувати громадське обговорення проекту Концепції в Україні та українському закордонні.

7. Привітати ініційовану УВКР та іншими громадськими організаціями України розробку національної концепції розвитку громадянського суспільства в Україні. Вважати за доцільне продовження роботи над Концепцією з метою вдосконалення запропонованого нинішнім Зборам УВКР варіанту Концепції. Секретаріату та організаціям-членам УВКР залучити до подальшої роботи над Концепцією провідних вчених та громадських діячів України й українського закордоння.

8. Орієнтувати діяльність Секретаріату та організацій-членів УВКР на посилення співпраці з ВГО «Українська взаємодопомога» та Міжнародним громадським об’єднанням «Четверта хвиля».

9. УВКР і надалі має тісно контактувати з різними громадськими організаціями й урядовими структурами України й закордоння з метою координації співпраці на благо світового українства. Реалізація цього завдання передбачає:

  • узгодження роботи УВКР з діяльністю різних громадських організацій в Україні й за кордоном;
  • погодження планів дій УВКР з планами діяльності постійної парламентської комісії по роботі із закордонними українцями Верховної Ради України, Державного комітету України у справах національностей та міграції, міністерств культури і мистецтв, освіти і науки, закордонних справ України, Київської міської адміністрації;
  • проведення ознайомчо-координаційних поїздок делегацій УВКР для надання дієвої допомоги громадським організаціям українського закордоння.

10. Сприяти широкому розгортанню громадських слухань концепції громадянського суспільства в Україні.

11. Активізувати роботу постійно діючих секцій УВКР з метою поглиблення і розширення інформаційно-аналітичної діяльності УВКР у 2004 році.

12. З огляду на необхідність реалізації цих завдань діяльність Секретаріату УВКР має бути продовжена в таких основних напрямах:

  • інтенсифікація організаційно-підготовчого циклу роботи щодо проведення IV Всесвітнього форуму українців;
  • посилення організаційної та координаційної роботи стосовно зміцнення зв’язків з наявними та новообраними організаціями-членами УВКР;
  • узгодження дій з громадськими організаціями і державними структурами щодо прискорення розгортання громадських слухань концепції громадянського суспільства в Україні;
  • посилення і систематизації роботи з новітньою емігрантською хвилею з України, в тому числі й з громадянами України, які постійно проживають за межами України;
  • забезпечення розвитку і подальшого зміцнення матеріально-технічної бази Секретаріату УВКР.

13. Провести наступні Збори УВКР після виборів Президента України, які відбудуться 31 жовтня 2004 року.

Доручити Секретаріату УВКР опублікувати заяви і ухвали, прийняті Зборами представників організацій-членів УВКР


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004