УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ВІСНИК УВКР Вісник за 2005 рік Травень Започатковано нову серію публікацій про сибірських українців


 

Нову серію публікацій „Очерки традиционной культуры украинских переселенцев Сибири ХІХ – первой трети ХХ века (по материалам Новосибирской области)” започатковано Новосибірським державним педагогічним університетом. Як вважають автори дослідження, Олена Фурсова та Лілія Васеха, вивчення особливостей етнічного, культурно-побутового розвитку етнографічних груп українців, що вже понад сто років мешкають на сибірських землях й відірвані від основної маси етносу, має стати одним із актуальних напрямків досліджень російської етнографічної науки.

            Перша частина „Очерков...” має шість розділів. Перший розділ „Заселение украинцами Сибири во второй половине ХІХ – первой трети ХХ в.” дає загальну картину та причини міграції населення українських губерній до Сибіру, детальну інформацію щодо їх розселення на нових землях, суспільно-побутових та культурних особливостей їхнього влаштування і відносин з корінними мешканцями.

            Розділи другий – „Трансформация традиционных костюмов украинских переселенцев в Сибири”, третій – „Календарные обычаи украинских переселенцев” і четвертий – „Традиционная пища украинских переселенцев” розповідають про характерні звичаї та зміни у побуті й культурі українців Сибіру, побудовані на інтерв'ю з носіями етнічних традицій та даними рукописів.

            П'ятий розділ „Традиционная культура сибирских украинцев: истоки, бытование, утраты (на примере Новосибирской области)”, охоплює різні сфери культурного життя сибірських українців, особливості їхньої асиміляції та збереження національних традицій. Як зазначають автори, “незважаючи на об'єктивні процеси асиміляції традиційної української культури в іноетнічному оточенні, залишалися ділянки, що найменше піддавалися впливу. Серед найстійкіших – фольклор, особливо народна пісенна творчість та календарна й сімейно-побутова обрядовість”.

            Останній, шостий розділ, „Ценности народной педагогики в современном украинском обществе”, є спробою сформулювати головні риси й переваги української народної педагогіки.

            Книга має солідний науковий апарат, у ньому використано також дані переписів населення, уривки з праць видатних українських вчених-етнографів, лінгвістів та педагогів, унікальні першоджерела – рукописи, документальні свідчення, фотоматеріали, фольклорні записи, нотні розшифровки, інші матеріали з українознавства краю. У додатках наведено таблиці поселень Новосибірської області з переважанням українського населення, рукопис Віри Свириденко „История села Веселовское”, перелік населених пунктів і дані про хранителів українського фольклору Новосибірської області, від яких записані етнографічні, пісенні й текстові матеріали, використані у виданні.

            Перша частина „Очерков традиционной культуры украинских переселенцев Сибири ХІХ – первой трети ХХ века” вийшла невеликим накладом – лише 225 примірників, і це особливо прикро. Адже на сьогодні схожих видань у Росії – одиниці. Крім того, ця серія має велике значення для подальшого комплексного дослідження культури та побуту українців Росії, їх національно-культурного відродження та самоідентифікації.

            Видання здійснене за фінансової підтримки Національно-культурної автономії українців Новосибірська, Українського національно-культурного центру управління культури адміністрації Новосибірської області та науково-дослідної лабораторії кафедри народної художньої культури Новосибірського державного педагогічного університету.

 Юрій Безкровний

 


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004