УВКР

Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР)
була створена на підставі відповідного рішення І-го Всесвітньго Форуму українців, що відбувся у серпні 1992 р. у Києві.
Організацію було зареєстровано Мінюстом України 3 травня 1993 р.

Головною метою діяльності УВКР є “сприяння зміцненню й розбудові незалежної, соборної, демократичної Української держави, утвердженню інтересів України та світового українства у всіх сферах світового простору – економічній, політичній, паравовій, науково-технологічній, освітній, інформаційній, етно-культурній, спортивній та інш. – шляхом координації діяльності громадських організацій в Україні й українській діаспорі та співпраці з вітчизняними і закордонними урядовими, підприємницькими та громадськими структурами”.

Членами УВКР є українські громадські організації в Україні та за кордоном. За результатами V Форуму, УВКР нараховувала більше 382 членів-організацій.

Вищим органом управління УВКР є Всесвітній Форум Українців, який відбувається один раз на чотири роки. З моменту утворення організації відбулося 5 Форумів – у 1992, 1997 і 2001, 2006, 2011 рр.

У період між Всесвітніми Форумами Українців вищим органом управління УВКР є Загальні збори представників організацій-членів УВКР (Збори УВКР). Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

В свою чергу, у періоди між Зборами УВКР органом управління є Президія УВКР, що скликається Головою УВКР в міру необхідності, а в періоди між засіданнями Президії УВКР – Голова УВКР.

Головою УВКР на IV Всесвітньому Форумі Українців, що відбувся у Києві 19-21 серпня 2011 р., було обрано Ратушного Михайла Ярославовича.
До складу Президії УВКР входять 36 представників організацій-членів УВКР – по 12 представників від власне України та Західної і Східної Діаспори.

Постійно діючим виконавчим органом УВКР є Секретаріат УВКР, який очолює Голова Секретаріату УВКР.

Голова секретаріату УВКР – Кобець Ольга Семенівна.

За Статутом УВКР не претендує на централізоване керівництво жодними українськими організаціями й не бере участі у політичній діяльності. Водночас, активно сприяючи розбудові в Україні громадянського суспільства, УВКР інсталює збереження національної ідентичності й задоволення національно-культурних потреб українців у країнах оселення, розгортання співпраці України з закордонним українством, вивчення та поглиблення зв’язків українських громад закордоння з Україною.

Однією з технологій такого вивчення є безпосередні контакти членів УВКР з українськими громадами й організаціями українців у місцях їх компактного проживання.

УВКР провадить інтенсивну інформаційно-аналітичну діяльність.

За ініціативи постійно діючої в УВКР секції громадських організацій було започатковано роботу над концепцією громадянського суспільства України. Також було проведено цілу низку науково-практичних конференцій і „круглих столів”, спрямованих на дослідження життя українців закордоння, діяльності українських громадських організацій та їх участі в процесах трансформації українського суспільства. У їх роботі взяли участь провідні науковці, народні депутати України, відомі громадські діячі, представники організацій-членів УВКР.
Діяльність УВКР широко висвітлювалася вітчизняними і закордонними засобами масової інформації. За сприяння УВКР вийшли друком книги про українську діаспору, різні довідкові матеріали про життя закордонних українців.

Новою домінантою в житті УВКР стало зосередження уваги на роботі з молоддю. Адже той, хто турбується про своє майбутнє, має неодмінно опікуватися справами молодих. З огляду на це для молоді як закордоння, так і України організовувалися і проводилися різні конкурси, зустрічі, концерти, творчі виставки, презентації книг. Куди б не прямувала дорога делегацій УВКР, їх члени завжди насамперед для молоді збирають і передають українську літературу в українські громади, школи і бібліотеки. Разом з Управлінням освіти Київської міської адміністрації УВКР проводить тепер вже традиційний щорічний конкурс робіт серед учнів 9–11 класів навчальних закладів на краще знання української діаспори. Переможці конкурсу нагороджуються грамотами УВКР і цінними подарунками.

Для української молоді закордоном була виділена окрема квота делегатів на V Всесвітньому Форумі Українців. Серед семи секці V Форуму   із яких одна розглядала суто молодіжні питання українських громад закордоном.

Відразу після відбуття V Форуму в Києві проходив Форум Української молоді закордоном, а його Голову Мирослава Гочака (Сербія) обрано членом Президії УВКР.

Виходять друком та в електронній формі на веб-сайті УВКР „Вісник УВКР” та „Науково-практичні студії УВКР”. Зокрема, у щоквартальнику „Науково-практичні студії УВКР” опубліковано звіти учасників делегації українського європоходу „Консолідація 2002” землями російсько-українського прикордоння. До збірника також увійшли матеріали найбільш актуальних і цікавих „круглих столів”, організованих і проведених УВКР. Водночас УВКР разом з товариством „Україна – світ” продовжує видавати газету „Український форум”. При фінансовій підтримці УВКР також виходять друком один з кращих журналів України „Сучасність” та журнал для закордонних освітян „Рідні джерела”.
Провадить УВКР і видавничу справу: вийшла друком книга Андрія Попка і Станіслава Лазебника „Історична батьківщина – діаспора: європейський досвід взаємин”, у якій висвітлено досвід співпраці історичної батьківщини з діаспорою на прикладі сусідніх з Україною держав, а також становлення і розвиток взаємин України із закордонним українством. Цікавими і змістовними виявилися видані УВКР збірники матеріалів науково-практичних конференцій „Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи” та “Українці: світова нація перед викликами XXI століття”. Надруковано довідкові матеріали „Закордонному українцю” і фотоальбом “Ми – українці” та ін.

Рахунок УВКР для благодійних внесків

Одержувач: Українська Всесвітня Координаційна Рада, Код ЄДРПОУ 19357222; Рахунки: 26008114153001 (укр. гривня) 26007114153002 (долар США) 26006114153003 (Євро) 26005114153004 (фунт стерлінгів); Банк одержувача: ПАТ «Банк «Київська Русь»; МФО 319092;

Архів

Завантажити усі матеріали зі старого сайту УВКР


Резолюції

Переглянути текст резолюції V Всесвітнього форуму українців


Контакти

01004, Київ, вул.Антоновича 3-б, тел. 287-22-41